Vimpel mønster

Vimpel mønsteret er et godt mønster at trade med binære optioner på. Vimpel mønsteret muliggør relativt træfsikre forudsigelser om fremtidige prisbevægelser, og det er derfor et af de foretrukne mønstre for mange succesrige tradere. Hvis du gerne vil forbedre din trading, kan det hjælpe dig meget at lære at genkende en vimpel og at trade på den.

Som regel opstår en vimpel efter en stejl bullish eller bearish trend. Priserne har bevæget sig meget over de foregående perioder, og momentum er opbrugt for nærværende. I en sådan situation kan priserne ikke stige yderligere, men de kan heller ikke falde, for der er intet momentum i den modsatte retning. Markedet vil derfor gå ind i en konsolideringsperiode, hvor det vil generere nyt momentum til at fortsætte den foregående trend.

Denne konsolidering finder ofte sted inden for et handelsinterval, der til stadighed indsnævres, hvilket er det mest særegne kendetegn ved et vimpel mønster. Når man definerer et øvre og et nedre modstandsniveau for dette handelsinterval, vil det skabe et vimpellignende mønster bestående af to linjer, der bevæger sig ind mod hinanden.

Vimpel mønsteret er et fortsættelsesmønster. Når vimplen er fuldendt, vil priserne sandsynligvis bryde ud for at fortsætte den forudgående trend. Det meste af tiden vil priserne vente, indtil de to linjer næsten rører hinanden, før de bryder ud af vimplen.

Som du kan se på billedet herunder, vil priserne nogle gange bevæge sig uden for vimplens handelsinterval, før den er fuldendt. Som regel er det falske signaler, som du kan ignorere, specielt når de forekommer i den modsatte retning af den forudgående trend.

pennant-pattern

Sådan trader du på vimpel mønsteret med binære optioner

I trading-henseende er vimpel mønsteret meget lig flag mønsteret. Som tekniske analytikere har fundet ud af, vajer vimplen typisk på halv stang, hvilket betyder, at når vimplen er fuldendt, kan du forvente, at priserne fortsætter med at bevæge sig i deres hidtidige retning omtrent lige så langt og med samme hastighed som før vimplen. Du kan trade på denne forudsigelse med en touch option. Sørg for at anvende en målpris, der ligger inden for bevægelsens rækkevidde og har en passende løbetid.

Sammenlignet med flaget har vimplen dog nogle særlige kendetegn:

For det første gør vimplens to indsnævrende linjer det muligt at forudsige med relativ sikkerhed, hvornår vimplen vil slutte. Vimplen kan ikke fortsætte, når først de to linjer har mødtes. Flaget udgøres derimod af to parallelle linjer, hvilket betyder, at det i hvert fald teoretisk set kan fortsætte for evigt.

Vimplen giver derfor traderen et vist mål af sikkerhed, som flaget ikke kan give. Du kan bruge denne sikkerhed til at lave forudsigelser, som du kan trade på. Når vimplen er tæt på at blive fuldendt, kan du f.eks. investere i en High/Low option i samme retning som den forudgående prisbevægelse. Du kan også med større sikkerhed investere i en no touch option, når vimplen er ved at blive dannet, eftersom du kan afgøre, hvor længe der skal gå, før priserne fuldender vimplen. Hvis du foretrækker en risikabel strategi, kan du endda trade på vimplen med en Boundary option.

En vimpel giver dig selvfølgelig også mulighed for at trade på de samme strategier, som du kan bruge til et hvilket som helst fortsættelsesmønster. Du kan investere i en High/Low option, så snart mønsteret er fuldendt, for at benytte dig af den kraftige prisbevægelse, denne begivenhed skaber.

Trading på en vimpel kan generere forudsigelser om fremtidige prisbevægelser med en unik detaljeringsgrad. Kombineret med en smule erfaring med at genkende en vimpel og trade på den kan disse signaler hjælpe dig til at vinde en masse af dine handler og stadig få et godt afkast af hver enkelt handel. Sammenlignet med simple candlestick-mønstre er vimpler dog sjældne. Du kan derfor blive nødt til at kombinere en række forskellige tidsrammer og aktiver for at finde nok trading-muligheder.

Vimpel mønster
Giv din vurdering