True trading range

True trading range er et forbedret koncept til at bedømme markedets volatilitet med. Specielt tradere, der handler med touch optioner og boundary optioner kan drage nytte af true trading ranges evne til at forudsige, hvor langt markedet kan bevæge sig over de kommende perioder.

Hvad er true trading range?

True trading range er at koncept, der anvendes til at bedømme et markeds momentum. I 1978 fandt W. Wilder, at der ikke fandtes noget koncept, der var tilstrækkeligt til at bestemme markedets nøjagtige båndbredde over en given tidsperiode.

Op til det tidspunkt havde traderne anvendt den simple trading range. Den simple trading range bruger markedets højdepunkt og lavpunkt til at udregne styrken bag en bevægelse eller det overordnede momentum.

Flere forskellige indikatorer er baseret på simple range-konceptet. For at bedømme momentum kunne du blot lægge den simple range fra perioder med stigende priser over en vis tidsramme sammen og trække den simple range for alle perioder med faldende priser fra.

Afhængigt af om resultatet er større end eller mindre end 0, og om værdien stiger eller falder, kan du bedømme markedets aktuelle retning og bevægelsens styrke.

Denne måde at analysere markedet på har én stor ulempe: Den tager ikke højde for gaps. Mange gaps er tegn på en kraftig bevægelse, hvilket gør dem særligt betydningsfulde for handelsintervalbaseret bedømmelse.

Ikke desto mindre ignorerer simple range konceptet dem fuldstændigt ved kun at bruge markedets højdepunkt og lavpunkt til udregningen.

For at få gaps med i udregningen opfandt W. Wilder true range. I de fleste tilfælde anvender true range også forskellen mellem højdepunktet og lavpunktet til udregningen.

I tilfælde af et gap bruger true range imidlertid forskellen mellem højdepunktet i dag og gårsdagens lukkepris (i tilfælde af et opadrettet gap) eller forskellen mellem lavpunktet i dag og gårsdagens lukkepris (i tilfælde af et nedadrettet gap).

Denne måde at udregne markedsintervallet på medtager gaps og hjælper med til at danne et mere fuldstændigt billede af, hvad der sker på markedet lige nu.

Sådan anvender du true range til trading

Der findes et par forskellige måde af anvende true range til din trading på.

1) Som et generelt koncept

For det første kunne du bruge true range til at skærpe din forståelse af markedet. Selv om candlesticks er letgenkendelige på et chart, gemmer sandheden sig ofte i gaps mellem candlesticks. Runaway gaps, breakaway gaps og exhaustion gaps kan give dig en kraftig indikation af, hvad der kommer til at ske som det næste.

Når du kender true range, kan det få dig til at være mere opmærksom på, hvad der sker mellem candlesticks. Dette fokus på små, men vigtige, detaljer kan gøre dig til en langt bedre trader.

2) Som en indikator

Der findes en håndfuld indikatorer, der anvender true range som grundlag for deres udregning, hvoraf den vigtigste er average true range.

Average true range udregner den gennemsnitlige volatilitet for et aktiv over de seneste periode ved at trække hver periodes højdepunkt fra lavpunktet og skabe et udglattet glidende gennemsnit af resultaterne. Hvis der måtte opstå et gap i markedet, vil average true range automatisk anvende den forudgående periodes lukkepris og den nuværende periodes højdepunkt/lavpunkt (afhængigt af gappets retning).

Som swing trader kan du benytte average true range til at bedømme det mulige interval for den igangværende bevægelse. Hvis du forventer, at markedet stiger, og din broker tilbyder dig en touch option med en målpris, der kun er dobbelt så langt væk som average true range, men en løbetid på tre af dit aktuelle charts perioder, vil det være en god investeringsmulighed.

I dette tilfælde vil markedet have tre perioder til at tilbagelægge en afstand, som det tidligere kun har haft brug for to perioder til. Det er sandsynligt, at denne begivenhed vil ske, hvilket giver dig en god sandsynlighed for at vinde en touch option med et højt afkast.

True trading range
Giv din vurdering