Vendingen

I tidligere artikler har vi allerede behandlet trends og trendlinjer. I denne artikel vil vi kigge nærmere på én af trendens hovedkomponenter: Vendingen.

Sådan genkender du en vending – det kan du forvente

Som vi allerede har fastlagt, er alle trends defineret af tre slags hovedpunkter.

  • Punkt 1 (trendens begyndelsespunkt),
  • adskillige punkter af type 2 (ét for hvert nyt højdepunkt i en stigende trend eller ét for hvert nyt lavpunkt i en faldende trend) og
  • adskillige punkter af type 3 (ét for hvert nyt lavpunkt i en stigende trend og ét for hvert nyt højdepunkt i en faldende trend).

En vending er prisbevægelsen fra punkt 2 til punkt 3.

De fleste tradere undgår helst at trade på en vending. De er usikre på, hvor stor prisvendingen vil blive, og de vil derfor hellere trade på den længere bevægelse fra punkt 3 til punkt 2. Eftersom binære optioner fokuserer på kortsigtede investeringer, skal en person, der trader binære optioner, dog gerne kunne trade under alle markedsforhold.

Du skal derfor kunne forudse, hvor langt vendingen vil gå, før trenden genoptager sin hovedretning. Der findes flere instrumenter, der kan hjælpe dig med det. For det første er der trendlinjen. Så snart du har bestemt hovedtrendlinjen for en trend, kender du den maksimale bevægelse, du kan forvente dig af en vending. Så længe prisen ligger langt fra trendlinjen, bør du prøve at finde trends med kortere tidshorisont.

Om at trade på en vending med binære optioner

Som enhver anden prisbevægelse består en vending af et antal mindre trends. Den bedste måde at trade på en vending er at lede efter disse trends og vente på, at prisniveauet bevæger sig over eller under det forudgående punkt 2, afhængigt af trendens retning. Det vil afføde mange limit-ordrer og stop loss-ordrer fra andre tradere og skabe en stor prisbevægelse i vendingens retning.

Du kan trade på denne bevægelse med en høj/lav-option i vendingens retning og med kort løbetid. Nogle af disse mindre trends kan genkendes fra den samme tidshorisont som hovedtrenden. I andre tilfælde vil du blive nødt til at skifte til en kortere tidshorisont og trade på trenden der.

Efterhånden som prisen nærmer sig trendlinjen, vil prisbevægelserne blive stadigt mere uberegnelige. Andre tradere har også identificeret trendlinjen. De investerer ikke længere i vendingen, og venter på, at prisen igen skal begynde at bevæge sig i retning af hovedtrenden. Samtidig er de endnu ikke villige til at investere, fordi de afventer, at prisen skal vende først. Derfor er denne fase kendetegnet ved et lavt handelsvolumen. Udbud og efterspørgsel overstiger vilkårligt hinanden, og prisen bevæger sig uberegneligt op og ned.

Som én, der handler med binære optioner, skal du kunne forudsige markedets retning. I denne markedsfase er det næsten umuligt. Den smarte ting at gøre er at vente på, at prisen atter begynder at bevæge sig opad. Hvis du alligevel skulle ønske at trade i disse faser, bør du lede efter trends over kortere tidshorisonter og kun trade optioner med meget kort løbetid. Den slags trading kræver megen dygtighed og erfaring, hvis den skal udføres med held. Nye tradere bør fokusere på andre tradingfaser.

Et andet instrument, der kan hjælpe dig med at forudsige, hvor langt vendingen vil gå, er den såkaldte candlestick-strategi. Der findes flere forskellige candlestick-mønstre, hvoraf nogle indikerer en forestående ændring af prisretningen. Hvis de forekommer tæt på trendlinjen, kan du investere i stigende priser for fremtiden.

Vendingen
Giv din vurdering