Trend linjer

Trend linjer er et vigtigt redskab til at forstå markedsbevægelser og forudsige den fremtidige retning for en kurs.

En trend består af tre punkter:

  • Startpunktet (punkt 1),
  • Bevægelsens maksimum (punkt 2) og
  • Vendingens største udsving (punkt 3).

I en bullish trend danner hver ny top et nyt punkt 2, og den efterfølgende bund et nyt punkt 3. I en nedtrend er rollerne byttet om – nye bunde danner nye punkt 2’er, og nye toppe danner nye punkt 3’er. En optrend kan f.eks. se således ud:

Uptrend in Binary Options

Forestil dig nu, at du er en trader et eller andet sted på midten af denne trend. Som du kan se, bevæger prisen sig ikke i en ret linje, og den har ikke engang et konstant momentum. Selv hvis du ved, at markedet er inde i en optrend lige nu, er det svært at lave forudsigelser baseret på denne viden.

Hvilken retning vil markedet bevæge sig i lige nu? Og hvor langt vil det bevæge sig?

Candlesticks kan hjælpe dig med at besvare disse spørgsmål, men de er langt mere effektive, når du kombinerer dem med andre værktøjer til at forudsige, i hvilken retning prisen vil bevæge sig. Trend linjer er et af disse værktøjer.

Mekanismen bag trend linjer til binære optioner

To af de vigtigste spørgsmål, alle tradere spørger sig selv om vedrørende en trend, er “hvor slutter vendingen?” og “hvor længe vil bevægelsen mod punkt 2 fortsætte?”

Ved første øjekast er det svært at besvare disse spørgsmål og endnu sværere at forudsige.

For at gøre det hele lidt lettere, så lad os overveje, hvordan et aktivs pris opstår. Det er vigtigt at forstå, at den eneste faktor, der bestemmer prisen på et aktiv er forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Hvis efterspørgslen er højere end udbuddet, vil priserne stige, og hvis efterspørgslen er lavere end udbuddet, vil priserne falde.

I en optrend overstiger efterspørgslen udbuddet, men når prisen har bevæget sig opad i et stykke tid, vil alle, der er villige til at købe sig ind i aktivet, allerede have gjort det. Selv hvis der er de bedste grunde til at købe dette aktiv, er alle de andre simpelthen ikke interesserede i at købe det. Måske kender de ikke disse gode grunde, måske har de allerede investeret i et andet aktiv, eller måske har de ikke nogen penge. Uanset hvad årsagerne måtte være, overstiger udbuddet på dette tidspunkt efterspørgslen, og priserne vil begynde at falde igen.

Efter et stykke tid vil de faldende priser atter gøre aktivet attraktivt for investorerne. Nogle af de tradere, der ikke kunne købe tidligere, vil have solgt deres andre investeringer, og er nu klar til at købe dette aktiv. Andre har måske bare fået deres månedsløn udbetalt og ønsker nu at investere pengene. Alle disse begivenheder får efterspørgslen til at stige igen. Efter den overstiger udbuddet, vender priserne, så begynder efterspørgslen at stige på ny, og trenden fortsætter.

Trend linjer til binære optioner og trading

For en trader er det vigtigt at forstå, at disse begivenheder vil ske med jævne mellemrum. Selv om du ikke kender den nøjagtige årsag til disse perioder, kan du forstå dem, når du kigger på et pris chart. Når du tegner en linje, der forbinder alle punkt 2’erne i et chart, kan du finde den trend linje, den nuværende trend følger. Denne linje hjælper dig til at forstå, hvad markedet foretager sig i øjeblikket, og hvad det vil gøre i den nærmeste fremtid.

Hvis prisen nærmer sig en trend linje, ved du, at den sandsynligvis snart vil vende. Denne viden hjælper dig til at lave udbytterige handler og undgå dårlige handler. Hvis trenden derimod er langt fra trend linjen, ved du, at der stadig er plads til overs til korrektionen, og du kan investere i denne forudsigelse.

Trend lines in binary options

Som du kan se på billedet herover, har en trend mere end én trend linje. Den har en hovedtrendlinje, som her i billedet er den lange, røde linje, men den forlader jævnligt denne linje for at skabe stejlere undertrends, som vist ved den kortere, røde linje. Disse undertrends har så deres egne undertrends, her på billedet de hvide linjer.

På et tidspunkt vil hver undertrend slutte. Prisen vil dernæst bevæge sig tilbage mod trendlinjen for trenden på det næste højere niveau, enten gennem en ny undertrend i den modsatte retning eller gennem en periode med sidelæns bevægelse.

Der findes en række store candlestick-mønstre, der kan hjælpe dig med at genkende disse perioder.

Trend linjer
Giv din vurdering