Trend analyse strategi

Som succesrig binær trader skal du kunne forudsige den retning, et aktivs pris vil bevæge sig i. Særligt for nybegyndere i trading-verdenen kan det virke som en svær, næsten umulig, opgave. Her kan du blive klogere på trend analyse strategi!

Markedsbevægelserne virker for dem som tilfældige og uden genkendelige mønstre, nogle gange går det op, nogle gange ned, og prisen bevæger sig i en retning, der ændrer sig efter forgodtbefindende.

Derfor har vi brug for en trend analyse strategi

Prisen på et aktiv kan stige eller falde, men markedet bevæger sig aldrig langs en ret linje. For at forstå hvorfor er det vigtigt at kende de eneste to faktorer, der driver prisen på et aktiv: Udbud og efterspørgsel. Der kan selvfølgelig være fundamentale årsager eller nyheder, der driver et aktiv i en bestemt retning, men den eneste grund til, at prisen på et givet tidspunkt går op eller ned, er udbud og efterspørgsel.

Derfor er prisbevægelser uregelmæssige, særligt over korte tidsrammer. Nogle gange sælger en trader måske et aktiv, selv om der er en meget positiv nyhed om det, fordi han skal bruge pengene til at købe en bil. En anden trader køber måske et aktiv på trods af dårligt nyt, fordi han har nogle penge til overs, og han godt kan lide virksomheden. Den vigtige pointe er, at ingen af disse ting kan forudsiges, men at de driver prisen.

Hvad endnu værre er, når der er nogen, der sælger eller køber en stor andel i et aktiv, som f.eks. en bank eller en fondsbestyrer, så vil de gøre det i små bidder for ikke at underminere prisen med én stor handel. Disse store salg eller køb tager ugevis for at udfolde sig og driver prisen hele tiden. For en trader, og specielt en nybegynder, kan disse kræfter være næsten umulige at kende til og tage højde for.

Som trader er du imidlertid nødt til at tage højde for disse begivenheder, selv om du umuligt kan vide, de finder sted. Hvordan gør du det?

Trenden er din ven

For at løse dette dilemma er der én simpel udvej: Lige som de fleste mennesker ikke ved, nøjagtigt hvordan en computers hardware fungerer, men stadig er i stand til at betjene en computer, behøver du ikke at vide, nøjagtigt hvad det er, der driver prisen på et aktiv, så længe du ved, i hvilken retning prisen bliver drevet. Det er det, trends er til for.

Trends beskriver den overordnede retning, et aktiv bevæger sig i, og gør det muligt for traderen at lave forudsigelser, han kan trade på. Den generelle antagelse bag trend-baserede trading strategier er, at alle de faktorer, der driver en pris, er indeholdt i prisen. Så når en trader ved, hvordan prisen har gebærdet sig historisk, har han alle de oplysninger, der skal til for at lave en forudsigelse om fremtiden.

Hver trend består af tre punkter: Startpunktet, toppene og bundene. Der findes kun ét startpunkt, men toppene og bundene optræder skiftevis og kan i teorien fortsætte uendeligt. En optrend kaldes bullish, og en nedtrend bearish. En optrend er intakt, så længe hver ny bund er højere end den foregående bund, og en nedtrend er intakt, så længe hver ny top er lavere end den foregående top.

Sådan trader du med en trend analyse strategi

Når du analyserer en trend, vil du finde, at selv om markedet tilsyneladende bevæger sig tilfældigt, er der nogle mønstre, der gentager sig. Lad os f.eks. kaste et blik på det aktuelle prischart for Volkswagen. Hver candlestick repræsenterer en hel dags trading, og chartet dækker hele perioden fra oktober 2011 til juni 2014.

Trend analyse strategi
Den lange røde linje, der løber gennem hele chartet er trend linjen for hovedtrenden. Den kortere røde linjer viser en kort trend, der er mere bullish.

Det sker ofte, at hovedtrenden afbrydes af kortere trends med mere momentum. Efter et stykke tid vil disse trends dog ophøre, hvilket ses ved, at prisen gennembryder trend linjen. Dette følges normalt af en konsolideringsperiode, hvor prisen vender tilbage til hovedtrendlinjen.

På billedet herover er det, hvad der sandsynligvis vil ske i den nærmeste fremtid. Næste gang markedet når hovedtrendlinjen, ved du, at det sandsynligvis vil vende og gå opad igen. Du kan bruge denne slags viden om den overordnede markedsretning til at få mening ud af markedets bevægelser og trade med mere succes.

Indtil Volkswagen f.eks. rammer trend linjen, ved du, at markedet sandsynligvis vil bevæge sig lidt op og ned og ændre retning, men prisen vil ikke udvise store, pludselige bevægelser. Du bør derfor ikke investere i en boundary option. Så snart prisen rammer trend linjen, ved du, at den sandsynligvis vil begynde at stige igen, hvorfor du skal holde dig fra optioner, der forudsiger faldende priser.

Lignende trends optræde i alle tidsrammer. Uanset, om du lader en candlestick repræsentere en hel dag eller blot få sekunder, vil du altid finde trends, der indikerer den retning, markedet bevæger sig i, og hastigheden, hvormed det bevæger sig. Du kan benytte denne viden til at afgøre, hvilke binære optioner, du skal investere i.

Der findes selvfølgelig også perioder uden nogen fremherskende trend. Disse perioder fordrer deres egne trading strategier. Nybegyndere inden for binære optioner bør holde sig fra dem.

I en af vores næste artikler vil vi forklare, hvordan du kan kombinere trend analyse strategi med candlesticks for at skabe effektive strategier.

Trend analyse strategi
Giv din vurdering