Trading udelukkende på candlesticks

Trading udelukkende på candlesticksCandlestick mønstre er et effektivt redskab til at forudsige fremtidige markedsbevægelser. Men før du begynder at basere dine trading-beslutninger udelukkende på candlesticks, er der en række ting, du skal vide. Læs vores artikel Trading udelukkende på candlesticks her.

Trading udelukkende på candlesticks – hvordan gør du?

1) Candlesticks forudsiger kun den nærmeste fremtid

Candlesticks forudsigelseskraft er begrænset til den nærmeste fremtid. Generelt kan man sige, at jo flere candlesticks et mønster indeholder, jo mere langsigtede forudsigelser kan man lave på basis af dem. Simple candlestick mønstre, der kun består af én candlestick, genererer kun gyldige forudsigelser for den næste candlestick.

Selv om mere komplekse candlestick mønstre, bestående af to, tre eller flere candlesticks, kan generere forudsigelser med længere gyldighed, er det usandsynligt, at candlesticks vil forårsage nye trends eller afslutte eksisterende trends. Derfor vil swing tradere finde candlesticks mere brugbare end trend følgere. Swing tradere kan bruge candlesticks til at finde én bevægelses afslutning og begyndelsen på den næste.

Sørg for at afstemme din binære options løbetid med den tid, som den tilsvarende forudsigelse er gyldig. Hvis du vælger en for kort eller for lang løbetid, vil det gøre din forudsigelse ugyldig, hvilket betyder, at du vil tabe handler og miste penge.

Læs mere om trading udelukkende på candlesticks her under….

2) Candlesticks er ikke 100 procent træfsikre

Lige som enhver anden indikator virker candlesticks kun nogle gange. Eftersom hver eneste trading-situation er forskellig, og der findes over 100 forskellige candlestick mønstre, er det svært at finde sammenlignelige situationer at analysere. Der findes derfor ikke noget almengyldigt mål for candlesticks træfsikkerhed.

Ikke desto mindre er der nogle analytikere, der har forsøgt at udregne en procentværdi for, hvor ofte candlesticks virker. Normalt ligger deres resultater et sted mellem 60% og 66% af alle tilfælde, hvor candlesticks genererer gyldige forudsigelser. Det er dog stadig svært at kvantificere en “gyldig” forudsigelse, hvorfor alle disse studier nødvendigvis er noget upræcise.

Det, der er vigtigt at forstå, er, at træfsikkerheden ved udelukkende at handle på candlesticks er langt fra 100%. Hvor langt afhænger af dine evner, når du udfører candlestick-analyse. Under alle omstændigheder vil det måske være en god idé at bruge en anden indikator til at validere candlestick-prognosen og for at forøge træfsikkerheden i din trading.

3) Betydningen af candlesticks afhænger i stort omfang af deres kontekst

Mange candlesticks muliggør flere forskellige konklusioner. Hvilken konklusion der er den rette for den candlestick, du kigger på, afhænger af den kontekst, du ser candlesticken i. Hvis en hammer optræder efter en række faldende perioder, vil det f.eks. være en kraftig indikation på, at markedet snart vil vende opad. Hvis hammeren optræder midt i en sidelæns bevægelse, er den imidlertid sandsynligvis uden betydning.

For at kunne evaluere candlesticks korrekt skal du ikke blot kende candlesticken, men også den kontekst, den optræder i. Ud fra konteksten skal du evaluere, om den candlestick, du ser på, har nogen betydning eller blot er resultatet af tilfældigheder.

4) Fortolkning af candlesticks er en kunstart, det tager årevis at mestre

Som du har set i de foregående tre punkter, kræver det mere at fortolke candlesticks end blot at finde en periode, der ser ud på en bestemt måde. Det fordrer i stedet en form for forståelse af markedet i sin helhed og hver eneste candlestick på chartet. Kun med en sådan forståelse vil du kunne fortolke et mønster korrekt i den kontekst, det optræder i, og kunne vide, hvor træfsikker denner forudsigelse er, og hvor længe den vil være gyldig.

Det vil tage årevis at lære at forstå alle de elementer, det kræver at opnå en så sofistikeret forståelse af markedet. Derfor vil tradere, der forsøger at finde en hurtig og nem form for teknisk analyse ved blot at lære nogle få candlestick mønstre, vil blive fælt skuffede. Som for enhver anden trading-tilgang er du nødt til at finde en måde at opnå en fuldstændig forståelse af markedet på. Der findes ingen genveje, ikke en gang med candlesticks.

Trading udelukkende på candlesticks
Giv din vurdering