Trading på stop

Hvis man ved, hvor man kan finde et stop, ved man, hvor man kan finde penge. Her er alt, hvad du har brug for at vide, for at kunne trade på stop med succes inden for binære optioner.

Hvad er stop?

Almindelige tradere køber enten et aktiv eller shorter det. Eftersom deres handler ikke har nogen foruddefineret løbetid, sådan som du finder det inden for binære optioner, vil almindelige traderes gevinster og tab afgøres af, hvornår de sælger (lange investeringer) eller genkøber (korte investeringer) aktivet.

Hvis en almindelig trader f.eks. har investeret i stigende priser på et aktiv, har han ikke tjent nogen penge endnu, når hans aktiv begynder at stige i pris. Hvis aktivets pris vender og begynder at falde, kan han måske ende med at tabe på handlen. I den værst tænkelige situation kunne hans aktiv f.eks. falde fra $100 til $1, hvilket betyder, at han mister 99% af sin investerede kapital. Eftersom mange investorer anvender gearing, kan deres reelle tab være hundredevis af gange større end tabet på aktiverne.

For at undgå et sådant skrækscenarie anvender almindelige tradere foruddefinerede stop. Stop er prisniveauer, hvor deres positioner automatisk vil blive terminerede. Lange positioner vil blive solgt, og korte positioner vil blive købt.

Hvis en almindelig trader køber et aktiv for $100, kunne han placere et stop ved $95 for at sikre, at han ikke mister flere penge end absolut nødvendigt, hvis hans forudsigelse om stigende priser viser sig at være forkert. Hvis hans aktiv stiger til $110, kunne han justere sit stop, så det ligger tættere på den aktuelle pris, for at sikre sin indtjening.

Stop ligger typisk ikke tilfældigt placerede, men derimod ved prisniveauer med strategisk relevans for markedet. Eftersom mange tradere anvender stop og anerkende de samme strategisk relevante prisniveauer, er der en tendens til, at stop hober sig op ved disse prisniveauer.

Så snart markedet når dette prisniveau, vil det enorme antal triggede stop skabe stor efterspørgsel eller stort udbud, hvilket vil medføre en pludselig, kraftig prisbevægelse, der kaldes et breakout. Hvis du kan identificere disse prisniveauer, kan du som binær trader finde mange sikre og rentable trading-muligheder.

For at forstå hvor du kan forvente stop, er du nødt til at kende de forskellige typer af stop. Når du forstår dem, vil det være nemt for dig at afgøre, hvor de vil ligge.

Typer af stop

De fleste typer stop er variable, hvilket betyder, at traderne justerer dem løbende for at sikre deres indtjening.

Indikatorbaserede stop

Nogle tradere lægger deres stop baseret på aflæsningen af en indikator. De kan bruge alle mulige indikatortyper. De mest almindelige er candlestick mønstre, et glidende gennemsnits linje eller trend linjer; eller volatilitetsbaserede indikatorer som f.eks. average true range indikatoren eller Bollinger bånd. Som binær trader bør du derfor forvente at se en væsentlig bevægelse, så snart markedet gennembryder en af disse linjer.

Trailing stop

Der findes to slags training stop:

a) Procentstop

Nogle tradere justerer deres stop, hver gang deres aktiv har nået et nyt højdepunkt (for lange positioner) eller et nyt lavpunkt (for korte positioner). En trader, der benytter sig af et fem-procents trailing stop, og som f.eks. har købt et aktiv til $100, vil placere sit indledende stop ved $95. Så snart aktivet begynder at stige, justerer han sit stop. Når prisen rammer $105, vil hans stop være på $99.75. Når prisen rammer $110, vil hans stop være ved $104,5.

Denne type trailing stop er det svært at forudsige noget om, og det er derfor vanskeligt at anvende det til din trading.

b) High/Low stop

Nogle tradere bruger højdepunktet/lavpunktet for den seneste periode som stop. Hver gang en ny bar dannes, justerer de deres stop til den forudgående bars højdepunkt (lange positioner) eller lavpunkt (korte positioner). Som binær trader bør du derfor forvente at se et mindre breakout, når markedet krydser højdepunktet/lavpunktet for den foregående dag.

Tidsstop

Mange tradere handler udelukkende på intradagsbasis, hvilket betyder, et de skaffer sig af med alle åbne positioner, når de er færdige med at handle for dagen, som regel kort før lukketid. Det kan forvride markedet, hvilket er grunden til, at nogle binære tradere afholder sig fra at trade de sidste 30 minutter før lukketid.

Trading på stop
Giv din vurdering