Trading på kanaler

Kanal analyse er en mere sofistikeret tilgang til at forudsige grænserne for trends, end simple trend linjer er. Hvis du anvender kanaler til din trading, kan du forbedre tradingen, blive i stand til at lave mere præcise forudsigelser og dermed øge din indtjening.

Hvad er kanaler og trading på kanaler?

Trend linjer er et nyttigt redskab til at forudsige fremtidige prisbevægelser, men de løber ind i nogle begrænsninger: I en opadgående trend virker en trend linje som en støttelinje, der begrænser markedet nedadtil. Du kan bruge denne trend linje til at forudsige, at markedet atter vil vende opad efter en korrektion.

Når markedet bevæger sig i en opadgående trend, vil trend linjen imidlertid ikke hjælpe dig med at forudsige, hvor langt bevægelsen vil nå. Det kræver en af de vigtigste indikatorer for at forudsige bevægelsens rækkevidde væk fra dig.

For at opveje denne ulempe har du brug for en linje lige som trend linjen, der begrænser markedet til den anden side. Dette koncept kaldes kanal analyse.

Der findes to måder at danne en trend kanal på:

1) Du kan starte med trend linjen. Efter du har fastlagt trend linjen, tegner du en linje, der er parallel med trend linjen, og som begrænser markedet til den anden side. Hvis du danner en trend linje, der forbinder to lavpunkter, skal din anden kanal linje forbinde to højdepunkter. Sørg altid for, at linjerne er parallelle.

2) Du kan begynde med linjen på den modsatte side af trend linjen. I en optrend er dette den øvre kanal linje, og i en nedtrend er det den nedre kanal linje. Efter du har fastlagt denne linje, kan du tegne hovedtrendlinjen som en linje, der er parallel med den allerede fastlagte linje.

De fleste tradere begynder tegningen af deres kanal med trend linjen. Trend linjen er som regel mere åbenlys, eftersom den begynder tidligere, og den kan derfor tegnes mere nøjagtigt.

Fordele ved kanal analyse

Sammenlignet med kun at anvende én trend linje, giver kanal analyse nogle bestemte fordele, der vil hjælpe dig med at får større succes med din binære trading:

1) Du vil vide, hvornår trenden er forbi i begge retninger

Efter du har fastlagt en trend kanal, ved du, hvilket område, markedet bør bevæge sig inden for. Du har fastlagt to begrænsninger for trenden: Én opadtil og én nedadtil. Du kan derfor ikke blot afgøre, hvornår hovedtrendlinjen er blevet irrelevant, fordi trenden har mistet momentum, du kan også afgøre, hvornår du vil skulle tegne en ny trend linje, fordi trenden har fået mere momentum.

I en optrend betyder det f.eks., at en trend ikke kun kan afsluttes nedad, men også opad. Hvis en trend bryder igennem den øvre kanal linje, ved du, at trenden har forøget momentum, og at du ikke bør vente på, at markedet igen rammer den nedre trend-linje. Med stor sandsynlighed vil det forøgede momentum også gøre den nedre trend linje stejlere.

Dette er meget vigtig information, som du ville gå glip af uden en kanal-baseret analyse. Hvis du f.eks. planlægger at trade touch optioner på basis af udsvingsrækkevidden, vil en anderledes trend linje med stor sandsynlighed betyde forskellen på en vundet og en tabt handel.

2) Du kan trade touch optioner i begge retninger

Touch optioner tilbyder et langt højere afkast end high/low optioner. Når du har muligheden, bør du derfor vælge at trade en touch option i stedet for en high/low option. Med en simpel trend linje ved du kun, hvor langt markedet vil bevæge sig under udsving til den ene side, hvilket gør, at du går glip af 50% af mulighederne for et højt afkast.

Med en trading kanal kan du på den anden side trade touch optioner i begge retninger, hvorved du fordobler antallet af muligheder for at skabe et højt afkast. Over uger og måneder kan det gøre en stor forskel og væsentligt øge dit udbytte.

Det kan altså konkluderes, at det at trade på en kanal tilbyder væsentligt flere muligheder og muliggør en mere sofistikeret markedsanalyse end blot at trade på simple trend linjer. Alle tradere bør derfor anvende kanaler i stedet for blot trend linjer i deres tekniske analyser af finansielle markeder.

Trading på kanaler
Giv din vurdering