Trading på head and shoulders mønstre

Head and shoulders mønstre er meget store prismønstre, der nemt kan omfatte 20, 50 eller flere candlesticks. Takket være deres størrelse giver head and shoulders mønstre en masse fremragende muligheder for at vinde binære optioner. Afhængigt af din trading strategi kan du benytte dig af følgende muligheder for at investere i en binær option:

1) Trading på, at prisen bryder ud af head and shoulder mønsteret

Gennembrud af halsudskæringen og fuldførelse af head and shoulder mønsteret er en signifikant begivenhed af en række årsager:

a) Den forudgående trend er overstået. Alle swing tradere og trend følgere, der har investeret i almindelige aktiver, vil skulle lukke deres eksisterende poster og åbne ny poster i modsat retning. Det vil skabe en signifikant ændring i udbud/efterspørgsel og et deraf følgende breakout.

b) Tradere, der har genkendt head and shoulder mønsteret, vil have lagt stop/limit ordrer på markedet for at gå ind i bevægelsen, når markedet gennembryder halsudskæringen.

Det betyder, at når markedet gennembryder halsudskæringen, vil det trigge ordrer fra mange forskellige trading-strategier, der alle peger i den samme retning. Der vil derfor skabes en kraftig bevægelse, som du nemt kan drage fordel af ved at investere i en binær option. Afhængigt af, hvad du foretrækker, kan du anvende en touch option eller en high/low option for at trade på breakoutet. Det er den mest pålidelige og mest almindelige måde at trade et head and shoulder mønster på.

2) Trading med en touch option efter dannelsen af den anden skulder

Overordnet vil det være en god strategi at trade på en touch option, når du kan forudsige den afstand, en bevægelse vil tilbagelægge. Head and shoulder mønsteret giver dig denne mulighed flere gange, hvor den mest åbenlyse opstår efter dannelsen af den anden skulder.

I denne situation ved du, at markedet med stor sandsynlighed snart vil gennembryde halsudskæringen snart. Du kender derfor den mindste afstand, den kommende bevægelse vil tilbagelægge. Hvis du kan finde en touch option inden for denne bevægelses rækkevidde, vil du have en god chance for at vinde denne investering.

Husk: Touch optioner giver et højere afkast end high/low optioner. Du har derfor råd til at vinde en mindre andel af dine handler og kan fortsat få et udbytte. For at sikre dig at din gevinstfrekvens er høj nok til at garantere et samlet overskud, kan du holde øje med omsætningen i bevægelsen ned til den anden skulder: Omsætningen bør være signifikant lavere end omsætningen i trendens forudgående bevægelser i samme retning. Hvis omsætningen lever op til disse kriterier, bør du kunne trade en touch option med relativt høj træfsikkerhed, hvilket vil sikre dig et pænt udbytte.

3) Trading med en high/low option i/efter pullback

Efter markedet har gennembrudt halsudskæringen, og breakoutet er sket, vil markedet sandsynligvis trække sig tilbage over halsudskæringen endnu en gang. Nogle tradere kan godt lide at investere i dette pullback, fordi det er en bevægelse, der kan forudsiges ret præcist: Pullbacket vil sandsynligvis nå op til lidt over halsudskæringen. Hvis du kan finde en touch option inden for denne bevægelses rækkevidde, har du en god chance for at vinde et stort afkast.

Andre tradere foretrækker at vente, indtil pullbacket har overstået sin bevægelse. Når pullbacket er fuldført, er det usandsynligt, at markedet atter vil bevæge sig op over halsudskæringen i den nærmeste fremtid. Det giver dig en perfekt chance for at investere i en high/low option. Forudsig, at markedet vil lukke på den anden side af halsudskæringen, når optionen udløber, så vil du vinde en stor andel af dine investeringer.

Trading på head and shoulders mønstre
Giv din vurdering