Trading på exhaustion gaps

Trading på exhaustion gaps er en effektiv trading-strategi, der, hvis den anvendes rigtigt og i den rette markedssituation, kan kombinere en høj gevinstfrekvens med et højt afkast.

Hvad er et exhaustion gap?

Et gap er overordnet set et hop i markedspriser mellem to perioder. En periode åbnede ved et betydeligt højere eller lavere prisniveau end den foregående periodes lukkepris.

Dette er en betydningsfuld begivenhed – et eller andet fik markedet til at springe. I mange tilfælde kan dette spring indikere en signifikant ændring i markedsstemningen, som kan medføre en ny trend eller accelerere den igangværende trend.

Disse gap typer er breakaway gaps og runaway gaps. De indikerer en begyndende trend i samme retning som breakaway gappet. Mange tradere, specielt trend-følgere, specialiserer sig i at genkende og trade på disse gap typer.

Der findes dog også en anden gap type, der indikerer det stik modsatte af disse gap typer: Exhaustion gaps.

Et exhaustion gap signalerer en aftagende trend eller bevægelse og en forestående vending. En traders evne til at genkende et exhaustion gap kan redde ham fra at lave dårlige investeringsbeslutninger og på samme tid give ham mange gode investeringsmuligheder.

Exhaustion gappet afstedkommes af, at nogle få tradere skubber til markedet, mens størstedelen af traderne ikke længere er villige til at investere. Det betyder, at i de perioder, der går forud for et exhaustion gap, vil handelsomsætningen være relativt lav.

Et exhaustion gap indikerer en forestående vending. Den igangværende bevægelse er sandsynligvis forbi, og markedet vil snart vende om. Ofte bekræftes exhaustion gaps af et ekstra gap i den modsatte retning. Dette candlestick mønster kaldes en island reversal, og det er en meget kraftig indikation på en vending.

Sådan trader du på exhaustion gaps

Afhængigt af din strategi og hvilken optionstype, du foretrækker, findes der et par forskellige måder at trade exhaustion gaps på:

1. Du kan trade på exhaustion gappet, så snart det optræder.

Efter et exhaustion gap vil markedet snart vende. En tidlig investering vil derfor gøre det muligt for dig at få mest muligt udbytte ud af den forestående bevægelse.

Når du er i stand til at forudsige en lang bevægelse, betyder det, at du kan trade på exhaustion gappet med en touch option i den modsatte retning af gappet. Touch optioner har den store fordel, at de giver betydeligt større afkast end high / low optioner.

På den ande side vil denne strategi betyde, at du investerer lige efter gappet. Du kan derfor ikke vente på, at markedet bekræfter gappet ved enten at påbegynde bevægelsen i den modsatte retning eller, endnu bedre, ved at danne en island reversal.

Du vil derfor sandsynligvis vinde på en mindre andel af dine investeringer. Eftersom touch optioner imidlertid tilbyder afkast op til fire-fem gange højere end high/low optioner, bør du dog nemt kunne opveje det.

2. Du kan vente, til markedet bekræfter exhaustion gappet

For at sikre dig, at det er et exhaustion gap, du har med at gøre, og at markedet virkelig vil vende, kan du vente nogle få perioder. Markedet bør enten vende om eller danne et gap i den modsatte retning af exhaustion gappet, hvilket ville fuldende candlestick mønsteret island reversal, en meget kraftig indikation af, at markedet vender.

Eftersom ventetiden sikkert vil betyde, at du går glip af noget af bevægelsen, bør du overveje det grundigt, før du investerer i touch optioner. Der er en god chance for, at du vil kunne generere højere afkast med high/low optioner.

Sådan finder du exhaustion gaps

Exhaustion gaps opstår i perioder med lav omsætning. Hvis du planlægger at investere i exhaustion gaps, kan du derfor afgøre på forhånd, hvornår exhaustion gaps sandsynligvis vil forekomme.

Lav omsætning finder man oftest i de sene trading-timer. I disse perioder vil day-tradere, som skaber en stor del af den daglige omsætning, være ophørt med at handle for dagen. Desuden begynder tradere at indkassere den profit, de har indtjent i løbet af dagen, for at undgå, at en uforudset hændelse udsletter deres indtjening i løbet af natten.

Kort sagt er der færre tradere, der påvirker markedsbevægelserne, og de tradere, der er på markedet, vil sandsynligvis investere imod den eksisterende trend. Dette er den perfekte situation for opståelsen af exhaustion gaps. Som en trader, der specialiserer sig i exhaustion gaps, bør du udsøge dig disse markedsforhold for at finde de bedste trading-muligheder.

Enhver almindelig trader bør være opmærksom på, at et gap med større sandsynlighed er et exhaustion gap i disse trading-perioder og tilpasse sin trading-strategi i overensstemmelse hermed.

I løbet af dagen, når der er mange tradere på markedet og omsætningen er høj, er exhaustion gaps derimod relativt sjældne. I disse periode vil du hovedsageligt kunne forvente breakaway gaps og runaway gaps.

Trading på exhaustion gaps
Giv din vurdering