Teknisk analyse for binære optioner

Som trader skal du lave forudsigelser om et aktivs fremtidige prisudvikling. Ved almindelig trading findes der en række forskellige måder at gøre det på, men den mest almindelige er fundamental analyse.

Denne metode undersøger et aktivs indtjening, dividender, nye produkter, forskningsprojekter osv. Desværre kan fundamental analyse ikke tilpasses binære optioner. Den eneste måde at få succes inden for handel med binære optioner på, er ved at bruge teknisk analyse.

Sådan kan din trading få fordel af teknisk analyse

Jo kortere du gør tidsperioden, jo mere tilfældig og uberegnelig vil aktivet prisbevægelser være. Disse bevægelser forårsages ikke længere af fundamentale årsager, men er resultatet af tilfældige, uforudsigelige begivenheder, der påvirker forholdet mellem udbud og efterspørgsel.

Én vil måske gerne købe en aktie, fordi han har nogle penge til overs, en anden vil måske sælge, fordi han har brug for penge. Den slags begivenheder er ikke altid logiske, og de er for tilfældige til at kunne forudsiges.
Tradere har derfor fundet en måde at håndtere de unikke udfordringer ved de tilfældige prisbevægelser: Teknisk analyse.

Teknisk analyse er baseret på tre grundlæggende antagelser om markeder og prisbevægelser:

1. Markedsbevægelser tager højde for alt

Prisen afspejler allerede alle relevante oplysninger, der påvirker et aktivs pris. Det er derfor ikke nødvendigt at vide noget fundamentalt om aktivet. Ved at analysere prisen kan en trader finde ud af, hvad investorer mener om aktivet og hvor prisen vil bevæge sig hen i fremtiden.

2. Pricer bevæger sig i trends

Tekniske analytikere tror på, at priser bevæger sig i trends. Trends er siksak-bevægelser i en bestemt retning, enten op, ned eller sidelæns. Over forskellige tidsrammer kan et aktiv være underkastet flere forskellige trends på samme tid, endda ofte trends i forskellige retninger.

3. Historen vil gentage sig

For det tredje vil investorer gentage den opførsel, som investorer før dem har udvist. Det betyder, at selv om markedsbevægelserne er tilfældige og uberegnelige, kan de forudsiges, hvis en trader genkender mønstre og drager de rette konklusioner ud fra dem. To resultater af denne antagelse er trend-analyse og candlestick-mønstre.

Med andre ord ignorerer tekniske analytikere spørgsmålet om, hvorfor priser bevæger sig op eller ned. I stedet fokuserer de på det simple faktum, at lignende prisudviklinger har fundet sted før, og de har som regel haft det samme udfald.

Derfor kan en trader antage, at dette udfald sandsynligvis vil optræde igen denne gang og investere i denne forudsigelse.

At lave gode investeringer – specielt på så kort sigt som tilfældet er for binære optioner – er praktisk talt umuligt uden teknisk analyse. Enhver ny trader skal derfor investere en masse tid i at mestre den grundlæggende tekniske analyse. Enhver vellykket trading-strategi skal basere sig på teknisk analyse.

Derfor virker fundamental analyse ikke for binære optioner

Hvor fundamental analyse kan forudsige, om et aktivs pris vil stige eller falde over de næste få år, kan den ikke forudsige, om prisen vil stige eller falde lige nu. Selv, når der kommer nyheder for et aktiv, kan fundamental analyse ikke lave nogen forudsigelse af, i hvor stor udstrækning et stigende overskud vil få en aktiekurs til at stige i dag, for eksempel.

Det betyder, at du som trader bliver nødt til at kaste alle de klassiske antagelser om aktiehandel overbord. Du bør aldrig forudsige stigende priser på en aktie, fordi en virksomhed har gode produkter og et voksende kundegrundlag. Disse ting vil nemlig ikke påvirke aktiekursen over de tidsrammer, der er relevante for binære optioner.

Som du kan se ved at kigge på grafer, der viser aktiers historiske priser, vil selv den bedste aktie have perioder med faldende priser, og selv de værste aktier vil have perioder med stigende kurser.

Teknisk analyse for binære optioner
Giv din vurdering