Strategier til aktier

Strategier til aktierAktier er indbringende aktiver, som du kan investere i via binære optioner. Her er et par strategier til aktier, som du kan anvende til at tjene penge på både aktier og binære optioner.

Krav til strategier til aktier

Aktier har en række unikke kendetegn, der sætter dig i stand til at bruge specielle strategier. Overordnet set er der to unikke kendetegn:

1) Begrænset trading-tid med pause natten over

Alle aktier trades på deres egen hjemmebørs. Når en akties hjemmebørs er lukket, kan man ikke handle med aktien. Valutaer og råvarer trades derimod løbende hele ugen. Dette indebærer en række betydningsfulde begivenheder, du kan bruge til at bygge en strategi op omkring.

2) En pris, der udelukkende afgøres af udbud og efterspørgsel på børsen

En akties pris afgøres udelukkende af, hvor mange tradere der er villige til at købe eller sælge en aktie. For valutaer og råvarer skabes udbud og efterspørgsel derimod også uden for børsen af begivenheder i den virkelige verden. Dette gør det også muligt at anvende nogle særlige strategier til aktier.

Specialiserede strategier til aktier

For at hjælpe dig til at få held med at trade aktier med binære optioner er der her nogle få specialiserede aktiestrategier, du kan anvende:

Trading på gaps mellem en dag og den næste

En aktie kan kun trades, når dens hjemmebørs er åben for trading. Tradere kan imidlertid stadig afgive nye ordrer, mens børsen er lukket. Disse ordrer bliver udført, når børsen åbner igen. I løbet af natten vil de fleste påvirkninger (udenlandske børser, begivenheder osv.) ofte pege i den samme retning. Derfor vil mange tradere afgive deres ordrer i denne retning.

Når markedet åbner næste dag, vil det heraf affødte betydelige overskud af udbud eller efterspørgsel få markedet til at hoppe betydeligt. Markedet har dannet et gap.

Gaps er vigtige begivenheder, som du kan anvende til at trade en binær option. Du kan enten trade på lukning af gaps med gap strategien eller runaway gaps og breakaway gaps med deres tilhørende strategier. Denne slags strategi vil selvfølgelig kun generere nogle få signaler pr. dag. Afhængigt af hvor mange markeder din binære broker tilbyder dig aktier fra, vil de forskellige tidszoner for hvert af de største markeder måske i bedste fald tillade dig at trade på et gap to til tre gange om dagen.

Eftersom du bør være i stand til at vinde en stor procentdel af dine handler med denne type strategi og bruge en optionstype med et højt afkast, burde du ikke desto mindre kunne tjene et godt udbytte.

Trading på lukning af gaps

Tæt på afslutningen af hver trading dag vil handelsomsætningen være lavere. De fleste daytradere vil have lukket deres poster og vil ikke åbne nye poster igen. Der er færre tradere på markedet, hvilket holder omsætningen lav.

Denne markedssituation er perfekt til at finde exhaustion gaps. Exhaustion gaps er den eneste gap type, der sandsynligvis vil lukkes. Det gør det muligt at lave meget nøjagtige forudsigelser om længden af den forventede bevægelse: Bevægelsen vil være mindst lang nok til at lukke gappet. Du kan anvende denne nøjagtige forudsigelse til at trade en touch option med et højt afkast på op til 500%.

Trading på komplekse chart mønstre

Et komplekst chart mønster, som f.eks. fortsættelsesmønstre eller vendingsmønstre, tager lang tid om at dannes. Typisk er valutaer og råvarer udsat for for mange grundlæggende indflydelser til, at disse mønstre får nok tid til at opstå. Komplekse chart mønstre findes derfor næsten udelukkende for aktier. Hvis du f.eks. ønsker at trade på fortsættelsesmønstre eller vendingsmønstre bør du derfor altid gøre det med aktier.

Strategier til aktier
Giv din vurdering