Sammenligning af fortsættelsesmønstre

Fortsættelsesmønstre er et vigtigt redskab for enhver traders succes. Særligt nye tradere viger dog tilbage fra at trade på fortsættelsesmønstre, fordi de ligner hinanden – og dermed går de glip af gode trading-muligheder. Men for at trade med success, skal du kunne foretage en sammenligning af fortsættelsesmønstre.

Men din evne til at bestemme, hvilket mønster du har med at gøre, vil rent faktisk kunne være til stor nytte for din succes som trader. Vores artikel, Sammenligning af fortsættelsesmønstre, sammenligner derfor de vigtigste fortsættelsesmønstre og hjælper dig med at finde ud af, hvilket mønster der i øjeblikket er ved at udfolde sig på dit chart.

Vanskelighederne ved sammenligning af fortsættelsesmønstre

De tre vigtigste fortsættelsesmønstre er:

Hvert af disse mønstre dannes, når en etableret trend skal gennemgå en konsolideringsperiode for at generere nok momentum til at fortsætte i sin oprindelige retning. I løbet af denne periode vil aktiekursen være begrænset til et snævert handelsinterval mellem et øvre modstandsniveau og et nedre støtteniveau.

Den form, som disse to niveauer danner, definerer mønsteret:

  • Når linjerne konvergerer, danner de et vimpel- eller trekantsmønster.
  • Når linjerne er parallelle, danner de et rektangelmønster.
  • Når linjerne er parallelle men skrå enten opad eller nedad, danner de et flagmønster.

Når du skal foretage en sammenligning af fortsættelsesmønstre er det vigtigt at vide, hvilket mønster du har med at gøre. Hvis du f.eks. har planer om at trade på, at prisen bryder ud af mønsteret, er det vigtigt at vide, hvor modstandsniveauet og støtteniveauet ligger. I et vimpelmønster kommer de to niveauer tættere og tættere på hinanden, hvilket udgør en stor forskel i forhold til rektangelmønsteret, specielt når man nærmer sig afslutningen på mønsteret.

Det samme gælder for trading med en No Touch option. I dette tilfælde skal du definere en pris uden for mønsterets handelsinterval. Afhængigt af hvilket mønster du ser, kan handelsintervallet variere meget.

For at forstå hvor svært det kan være at kende forskel på et mønster og et andet, kan du prøve at kigge på billedet herunder. Du vil se et flagmønster tegnet ind på chartet, men når man ser på den relativt konstante øvre handelsintervalgrænse i mønsteret, kunne en trader lige så vel have defineret det som et trekantsmønster.

Sammenligning af fortsættelsesmønstre

Sådan afgør du, hvilket fortsættelsesmønster der er tale om

Denne usikkerhed om, hvilket mønster der er ved at blive udfoldet, får mange tradere til at vige bort fra at trade på fortsættelsesmønstre, hvilket betyder, at de går glip af nogle gode trading-muligheder. Der findes dog en række redskaber, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilket mønster du har med at gøre.

For det første er der candlestick mønstrene. Hvis du gerne vil investere i en No Touch option, men er usikker på, om du har at gøre med et vimpelmønster eller et rektangelmønster, kan du lede efter candlestick mønstre tæt på det prisinterval, hvor vimplens modstands- og støtteniveauer ville være. Hvis du finder dem, har du sandsynligvis med et vimpelmønster at gøre. Hvis der ikke er nogen, har du sikkert med et rektangel at gøre.

For det andet, hvis du er helt usikker på, hvilket mønster du har med at gøre, kan du fokusere på modstands- eller støtteniveauet i trendretningen. Som du kan se på billedet herover, var priserne inde i en nedtrend, hvorfor det er svært at bestemme det øvre modstandsniveau. Afhængigt af hvilken candlestick du starter med, kan du nemt finde et lige eller nedadskrånende modstandsniveau, hvilket resulterer i et rektangel- eller vimpelmønster. Når du kigger på det nedre støtteniveau, kan du imidlertid nemt se, at det er opadskrånende, hvilket eliminerer rektangelmønsteret. Nu ved du, at du har med et vimpelmønster at gøre.

Generelt kan man sige, at fordi der er færre forvirrende candlesticks på den anden side af en trend, vil prisniveauet i trendens retning som regel være en kraftigere indikation på, hvilket mønster du har med at gøre. I en downtrend kan du fokusere på det nedre støtteniveau, og i en optrend fokuserer du på den øvre modstand.

For det tredje, hvis alt andet går galt kan du bruge momentum til at bedømme, hvornår mønsteret er fuldført. Hvis du er usikker på, om du har med et vimpelmønster eller et rektangelmønster at gøre, er det svært at afgøre, om priserne allerede er brudt ud af mønsteret, eller om de fortsat bevæger sig inden for dets interval. For at komme ud over dette problem skal du huske, at du vil se en kraftig prisbevægelse med en masse momentum, når mønsteret er fuldført.

Så længe denne bevægelse endnu ikke er forekommet, er mønsteret fortsat i gang. Hvis dit vimpelmønsters linjer har krydset hinanden, men der endnu ikke er nogen bevægelse med momentum, skal du enten justere dine modstands- og støtteniveauer for vimplen eller reevaluere, om du måske har med et rektangelmønster at gøre.

Sammenligning af fortsættelsesmønstre
Giv din vurdering