Relative Strength Index

Relative Strength Index – RSI – er en teknisk indikator, der sætter dig i stand til at bedømme en trends momentum og anvende denne viden til at blive en bedre trend-baseret trader. Binære optioner opererer med løbetider, der er for korte til, at de lader sig påvirke af fundamentale årsager, som at en virksomhed klarer sig godt eller økonomiske data. I stedet afhænger din succes som trader af din evne til at fortolke markedsbevægelser, genkende mønstre og udlede forudsigelser.

Derfor er et af de vigtigste redskaber for enhver trader trend analyse. Relative Strength Index kan bringe dine trendanalysefærdigheder op på det næste niveau.

Sådan anvender du Relative Strength Index (RSI)

RSI - Relative Strength Index

RSIs hovedformål er at give en trader muligheden for at udlede konklusioner om, hvor stort et potentiale, en trend har tilbage. For at gøre det, udregner det forholdet mellem højere lukkepriser og lavere lukkepriser over et justerbart tidsinterval, som oftest 14 perioder. For hver af de seneste 14 perioder sammenlignes lukkeprisen med lukkeprisen for den forudgående periode. Alle perioder med stigende priser summeres og sættes i forhold til antallet af perioder med faldende priser.

RSI er en oscillator, hvilket betyder, at dens værdi går fra 0 til 100. Hvis alle de medtagne perioder havde stigende priser, vil RSI nærme sig 100. Hvis alle perioderne havde faldende priser, vil RSI nærme sig 0.

I de fleste tilfælde tegnes RSI ikke ind på prichartet, men vises i et separat chart under prischartet, som du kan se på billedet herover.

Sådan fortolker du Relative Strength Index

RSI genererer signaler, der er meget nemme at fortolke. I teorien er alle værdier på over 70 et tegn på overvurderede markeder, og alle værdier under 30 er tegn på undervurderede markeder.

RSI fungerer ud fra den antagelse, at så snart alle tradere, der er villige til at købe et aktiv, har gjort det, er der ikke længere noget momentum til overs til at muliggøre yderligere prisstigninger.

Aktivet er nødt til at gennemgå en konsolideringsfase først for at skabe fornyet efterspørgsel, før det kan fortsætte stigningen. Hvis markedet er for overvurderet, vil det ikke blot gå ind i en konsolidering, det vil vende. Den samme logik gør sig gældende for en nedadgående trend. Så snart alle, der er villige til at sælge, har solgt, har efterspørgelsen oversteget udbuddet, hvorfor priserne må stige.

RSI kan hjælpe dig med at identificere sådanne overvurderede eller undervurderede tidsperioder.

Du kan bruge det til din trading for at forfine din strategi og eliminere signaler af dårlig kvalitet. Du kunne f.eks. gøre det til en regel aldrig at investere i stigende priser for et aktiv med et RSI på over 70 (overvurderet) og aldrig at investere i faldende priser for et aktiv med er RSI på under 30 (undervurderet). Denne regel kan hjælpe dig til at vinde en større procentdel af dine handler og gøre din strategi mere sikker. Din strategi vil til gengæld generere færre signaler og derfor miste noget af sit indtjeningspotentiale.

RSI er dog stadig et godt værktøj til at finde ud af, hvor pålidelig en trend fortsat er.

Sådan kan din trading få gavn af Relative Strength Index

Hvis du har handlet på en trend bare én gang i dit liv, kender du alle traderes uundgåelige frygt for, at selv om en trend har været intakt i lang tid, nogle gange endda i flere år, så vil trenden lige præcis nu, hvor traderen investerer i den, ophøre, og traderen vil miste alle sine penge. Mange tradere er også bange for at trade på bevægelsen fra punkt 3 til punkt 2 i en trend, fordi de ikke ved, hvor længe den vil vare. De frygter, at når de investerer i bevægelsen, vil priserne vende.

Denne frygt er selvfølgelig som oftest uberettiget og kan kun føre til dårlige beslutninger. Derfor har vi præsenteret dig for en teknisk indikator til at bedømme det potentiale, en trend og en bevægelse har til overs. Selv om det ikke er en fuldstændig løsning, kan det hjælpe dig til at håndtere din frygt og bedømme en trend ud fra facts i stedet for dine følelser.

Relative Strength Index
5 (100%) 1 Stemme