Prismønstre

Det overvældende flertal af alle seriøse tradere anvender candlestick charts til at vise prisbevægelser.

Én af de største fordele ved candlestick charts er, at de danne nogle bestemte prismønstre, der gør det muligt for tradere hurtigt at uddrage vigtig information fra et prischart, som ville være skjult i line charts.

Sammenlignet med tekniske indikatorer, der alle anvender en udjævningsmekanisme, der strækker sig over et antal perioder og derfor forsinker tegnene på markedsbevægelser, kan prismønstre hjælpe dig med meget tidligt at opdage ændringer i markedssituationen, i bedste fald lige når de sker. Det er en stor fordel: Jo hurtigere du begynder at træffe de rette trading-beslutninger, jo bedre.

Typer af prismønstre

Prismønstre kommer i mange former og typer. De vigtigste prismønstre er:

1) Trends

Det vigtigste og mest betydningsfulde prismønster er trenden. Den gamle talemåde “trenden er din ven” (“the trend is your friend”) er en af de dybeste sandheder, der gælder for alle former for trading.

Når du ser på et prischart, bemærker du øjeblikkeligt, at priserne ikke stiger eller falder i rette linjer, men i siksak-bevægelser, der ser ud til at følge et bestemt mønster. Disse mønstre kaldes trends. At kunne genkende trends og anvende dem til din trading, enten som trend-følger eller swing-trader, er det mest grundlæggende skridt på vejen mod succes som binær trader.

2) Simple og komplekse candlestick mønstre

Hvor trends hjælper dig til at erkende, hvad markedet gør i store træk, giver candlestick-mønstre dig indblik i, hvad der sker lige nu.

Hver eneste candlestick uden undtagelse kan fortælle dig noget om, hvad der sker på markedet, men de vigtigste typer enkeltstående candlesticks er blevet defineret som simple candlestick mønstre. Mere komplekse candlestick mønstre, der omfatter to, tre eller flere candlesticks kan hjælpe dig med at lave endnu mere sofistikerede forudsigelser.

For at få succes som binær trader kan du anvende trends til at forudsige, om markedet vil stige eller falde over et stort antal candlesticks.

For at få indblik i, hvad der sker med markedet lige nu – om den igangværende bevægelse aftager eller vinder momentum, om markedets retning sandsynligvis vil vende snart, og om du kan stole på den igangværende bevægelse – bør du bruge candlestick-mønstre.

Candlestick mønstre hjælper dig med at holde fingeren på markedets puls og indse, hvad der sker lige nu.

3) Fortsættelses- og vendingsmønstre

Sagt kort er fortsættelsesmønstre meget store candlestick mønstre, der nemt kan omfatte 20, 50 eller flere candlesticks. Fortsættelsesmønstre inkluderer prismønstre som f.eks. flaget, vimplen og  trekanten. De indikerer alle, at den igangværende trend gennemgår en konsolideringsperiode for at skabe fornyet momentum, hvorefter den sandsynligvis vil fortsætte i den oprindelige retning.

Vendingsmønstre er lige så store prismønstre som fortsættelsesmønstrene, men de indikerer det stik modsatte: Den nuværende trend er afsluttet. I den nærmeste fremtid vil der med stor sandsynlighed opstå en trend i den modsatte retning, der træder i stedet for den igangværende trend. Eksempler på vendingsmønstre er den dobbelte top og Head and Shoulder-mønsteret.

4) Gaps

Gaps er gode investeringsmuligheder. Gaps optræder, når priserne hopper fra ét niveau til et andet, så der opstår et gap mellem to priser. Gaps kan være tegn på fire forskellige begivenheder:

a) Vigtige nyheder har ramt markedet og pustet energi i en ellers langsom trading-dag. Denne type gaps starter ofte nye trends i retning af gappet. Hvis du kan genkende dem, giver de dig en god investeringsmulighed.

b) Vigtige nyheder har ramt markedet og pustet energi i en allerede eksisterende bevægelse. Denne bevægelse vil typisk være hurtigere og kraftigere i et stykke tid efter gappet.

c) En trend er opbrugt. I dette tilfælde kan gappet indikere en forestående vending.

d) Tilfældigheder. Nogle gange, specielt i trading-perioder med lav omsætning, optræder gaps tilfældigt. Eftersom disse gaps ikke understøttes af nogen ændring i markedsstemningen, har det store prishop ikke nogen validitet. Exhaustion gaps lukkes derfor med stor sandsynlighed, hvilket giver traderen en god mulighed for at forudsige en prisbevægelses størrelse og varighed.

For at afgøre hvilken gap type du står over for, foreslår vi, at du læser vores artikel om de forskellige gap typer.

Prismønstre
Giv din vurdering