Oscillatorer

Oscillatorer en en yderst nyttig type indikator for enhver trader med en trend-følgende tilgang. De hjælper en trader med at definere korte perioder med yderpunkter på markedet og indikerer, når trends mister momentum.

Én af de største udfordringer for enhver trend-baseret strategi er trading-perioder uden en fremherskende trend, hvor priserne bevæger sig inden for et horisontalt prisinterval. I disse perioder gør oscillatoren det muligt for traderen fortsat at generere forudsigelser om fremtidige prisbevægelser, som der kan handles på.

Derfor bør alle tradere vide, hvordan man læser og fortolker oscillatorer.

Hvad er en oscillator til binære optioner?

Der findes en række forskellige oscillatorer, men de kan alle fortolkes på samme måde. Normalt vises oscillatoren i et separat vindue under prischartet.

Oscillatorer danner et fladt bånd, som oscillatorernes værdi bevæger sig op og ned på for at definere en kurve. Nogle oscillatorer har en midterlinje, der deler oscillatorens båndbredde op i en øvre og en nedre halvdel. Afhængigt af oscillatoren repræsenterer midterlinjen som regel værdien 0. Andre oscillatorer har intervaller fra 0 til 100 og ingen midterlinje.

En oscillator er en sekundær indikator, hvilket vil sige, at den skal kombineres med trend-analyse for at generere gyldige trading-signaler. Det er en absolut nødvendighed for at opnå succes ved trading på en oscillator, at man handler i retning af den fremherskende trend.

Generelt har alle oscillatorer foruddefinerede områder nær toppen og bunden af deres interval, hvor prisbevægelserne regnes for at være for yderligtgående, og en snarlig korrektion må påregnes. Desuden indikerer en værdi nær intervallets nedre grænse, at en trader bør købe, og en værdi nær intervallets øvre grænse, at traderen bør sælge. Hvis oscillatoren har en midterlinje, regnes det som regel for et signal til at købe eller sælge, når værdien krydser denne linje.

Sådan trader du på oscillatorer med binære optioner

Der findes tre scenarier, hvor en oscillator kan være til stor nytte for din trading:

1) Når en oscillator når en værdi tæt på intervallets grænser, anses det underliggende aktiv for at være overvurderet, når værdien ligger nær den øvre ende, og undervurderet, når den ligger nær den nedre ende af intervallet. Dette bør være en advarsel til traderen om, at bevægelsen er gået for langt og er for aftagende.

Du kan gøre det til en regel, at du aldrig investerer i stigende priser, når oscillatoren ligger nær intervallets top, og aldrig investerer i faldende priser, når oscillatoren ligger nær intervallets bund.

2) Når oscillatoren når en ny yderlig position, hvad enten den er høj eller lav, men prisen endnu ikke har dannet en ny bund eller top. Disse forskelle mellem oscillatorens bevægelse og prisens bevægelse er normalt et betydningsfuldt signal om en aftagende trend.

3) Når oscillatoren krydser midterlinjen, kan det være et vigtigt signal i retning af hovedtrenden. I en optrend genereres et bullish signal, når oscillatoren krydser midterlinjen på vej opad, og omvendt genereres et bearish signal, når oscillatoren i en nedtrend krydser midterlinjen på vej nedad.

Vigtigt oscillatorer

Der findes for mange forskellige oscillatorer til, at vi kan nævne dem alle i denne artikel, men vi anfører her de vigtigste af dem. Hver af disse oscillatorer vil blive behandlet i en separat artikel, hvor du kan læse mere om dem.

Vigtige oscillatorer til en trend-baseret strategi er Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI) og Momentum.

Oscillatorer som f.eks. Average True Range kan hjælpe dig med at forudsige det forventede handelsinterval, hvilket er særligt nyttigt for dem, der trader på no touch optioner. Aktietradere forlader sig også i stort omfang på contrary opinion oscillatorer.

Oscillatorer
Giv din vurdering