Money Flow Index – MFI

Money Flow Index (MFI) er et effektivt redskab for enhver trader, der anvender en trend-baseret strategi. MFI kan bruges til at generere trading-signaler og forbedre aktuelle signaler ved at afholde dig fra at investere på et svagt tidspunkt.

Hvad er Money Flow Index?

MFI måler, hvor meget et aktiv bliver tradet og om pengene flyder ind i eller ud af aktivet. Resultatet kan anvendes som et mål for markedets begejstring for en aktie.

MFI er en oscillator. Dets værdier går fra 0 til 100. Jo højere værdien er, jo flere penge flyder der ind i et aktiv i forhold til de penge, der flyder ud af det. Overordnet set betyder en værdi på 80 eller derover, at aktivet er overvurderet, mens en værdi på 20 eller derunder indikerer et undervurderet aktiv.

Almindeligvis udregnes MFI over de seneste 14 perioder, med du kan justere denne indstilling, så den passer til dine præferencer og din trading-strategi. Normalt vises MFI i et separat vindue, ikke på dit hovedprischart.

MFI udregnes i 4 trin. Først udregnes den typiske pris for hver periode som et gennemsnit af højdepunktet, lavpunktet og lukkeprisen for perioden. Dernæst ganges den typiske pris med omsætningen for perioden. Som det tredje findes summen af resultaterne for alle perioder med stigende priser, som deles med summen af resultaterne for alle perioder med faldende priser. Dette giver money ratio. Money ratio omdannes så til en procentsats, der udgør MFI.

MFI = 100 – 100 / (1 + money ratio).

Sådan trader du på MFI

Du kan anvende MFI til at bedømme den energi, en trend har til overs. I dets mest grundlæggende form kan du bruge MFI til at holde op med at investere i lange optioner, når MFI-værdien er over 80, og holde op med at investere i korte optioner, når MFI er under 20.

Denne trading-strategi vil virke ud fra den grundlæggende antagelse, at når alle tradere, der er villige til at købe et aktiv allerede har købt det, er der ikke længere nogen opadrettet energi til overs, der kan få priserne til at fortsætte deres stigning. Aktivet skal derfor gennemgå en konsolideringsperiode for at danne fornyet momentum. Disse perioder er kendetegnede ved uforudsigelige prisbevægelser og er svære at trade på med en trend-baseret strategi.

MFI kan hjælpe dig til at identificere sådanne perioder. Modsat kan denne logik også tilpasses faldende priser: Når MFI falder under 20, har alle tradere, der var villige til at sælge, solgt, og aktivet kan derfor ikke falde yderligere i pris.

På lignende vis kan du forsøge at finde forskelle mellem MFIs bevægelse og et aktivs prisbevægelser. Når priserne f.eks. danner en ny top, men MFI er lavere end for den foregående top, kan det indikere en aftagende trend og en forestående vending. I dette tilfæde bør du ikke investere i stigende priser. Modsat, når priserne danner en ny bund uden at MFI danner en ny bund, kan det indikere en aftagende nedtrend.

Et særligt betydningsfuldt trading-signal genereres, når MFI bevæger sig i den modsatte retning af prisen. I dette tilfælde er en vending i prisretningen normalt umiddelbart forestående.

Som de opmærksomme læsere her på BinaereOptioner.dk sikkert vil have bemærket, ligner MFI meget relative strength index (RSI), hvad angår udregning og anvendelse. Begge bruger det samlede antal ‘op’-dage i forhold til det samlede antal ‘ned’-dage til at bedømme en trend. RSI bruger imidlertid prisændringen til udregningen, mens MFI anvender omsætningen. Hvilken af de to indikatorer, du foretrækker, afhænger helt og holdent af dine præferencer. Der er ikke grundlæggende én, der er bedre end den anden.

Money Flow Index – MFI
Giv din vurdering