Historiske prisniveauer

Historiske prisniveauer kan ruinere dig, hvis du ikke er forberedt på dem. Her er, hvad du skal vide, for at undgå det.

Hvad er historiske prisniveauer?

Nogle vigtige prisniveauer kan udledes af et chart. For eksempel bliver modstands- og støtteniveauer tydelige at se på grund af markedets mange fejlslagne forsøg på at gennembryde dem. Som trader kan du let se disse prisniveauer og justere din trading i overensstemmelse med dem.

Nogle gange virker det dog, som om der er en usynlig barriere, markedet uden grund nægter at gennembryde. Disse usynlige barrierer kan udgøres af historiske prisniveauer, som du ikke kan se i dit aktuelle chart, fordi de ligger for langt tilbage i tid.

Historiske prisniveauer er ofte gældende i meget lang tid, og derfor skal du kende et aktivs historie og det marked, du handler på. Ved eller omkring historiske prisniveauer vil markedet opføre sig ret underligt og unikt. Hvis du ikke er opmærksom på det historiske prisniveau, kan denne underlige opførsel koste dig en masse penge.

Historiske prisniveauer er prisniveauer, der har en eller anden historisk betydning, hvor de vigtigste er historiske maksima og minima. Medieanalytikere nævner ofte prisniveauer som “det højeste i 52 uger” eller “det laveste i et år”. Disse niveauer har ingen indvirkning på trading i den virkelige verden, så du kan ignorere dem og fokusere på betydningsfulde prisniveauer som de højeste eller laveste niveauer nogensinde.

Fordi historiske prisniveauer så sjældent gennembryde, bliver de ofte glemt af mange tradere, der fokuserer på så korte tidsrammer, som tilfældet er for binære tradere. Historiske prisniveauer kan imidlertid dominere markedets opførsel i uge- eller månedsvis. Hvis du ikke er opmærksom på, at markedet nærmer sig et historisk prisniveau, kan din uvidenhed tvinge dig ind i en lang tabsrække, der potentielt kan ruinere dig.

Hvad sker der nær historiske prisniveauer?

Afhængigt af, om det historiske prisniveau ligger over eller under den nuværende markedspris, virker det som en meget stærk modstand eller støtte. Når markedet nærmer sig prisniveauet, begynder det at opføre sig sandsynligvis mere uforudsigeligt. Den første del af markedets bevægelser vil ligne opførslen nær andre støtte- eller modstandsniveauer, men fordi historiske prisniveauer af nogle tradere ses som en udfordring, og de derfor ønsker at gennembryde niveauet, er den uforudsigelige periode, før niveauet gennembrydes, relativt kort.

Når markedet har gennembrudt det historiske prisniveau er det imidlertid usandsynligt, at udbruddet bliver stort, som man ofte vil kunne forvente det for andre støtte- og modstandsniveauer. Dette skyldes markedspsykologi.

Når investorer på lang og mellemlang sigt når et nyt historisk prisniveau, indser de, hvor langt markedet har bevæget sig og indkasserer deres profit. I et stigende marked sælger de deres aktiver og skaber udbud, hvilket fører til faldende priser. I et faldende marked forlader de deres korte positioner og skaber efterspørgsel, hvilket medfører stigende priser.

Det er derfor sandsynligt, at markedet atter falder tilbage under det historiske højdepunkt eller kravler op over det historiske lavpunkt.

Dette er en helt unik situation. Den trend, der skubbede markedet til det nye historiske prisniveau er nu betydeligt svækket, idet prisniveauet afskrækker mange investorer fra at investere. I en optrend er der ikke nok efterspørgsel til at skubbe priserne opad, og i en nedtrend er der ikke nok udbud til at trække priserne længere ned, men der er heller ikke noget momentum i nogen af retningerne. Markedet vil derfor med stor sandsynlighed gå ind i et fortsættelsesmønster, efter det har gennembrudt det historiske støtte- eller modstandsniveau.

Hvis du ikke er opmærksom på det historiske prisniveau, giver denne type markedsopførsel ingen mening. Hvis du opdager modstanden og støtten i et marked, ville du forvente, at markedet bryder ud, efter det har gennembrudt modstanden/støtten.

Det efterfølgende fortsættelsesmønster kan snyde dig til at tro, at markedet er vendt. Alt i alt kan disse fejlopfattelser føre til mange dårlige trading-beslutninger og koste dig en masse penge. Derfor skal du sikre dig, at du kender dit markeds historiske prisniveauer, også selv om du sjældent støder på dem.

Historiske prisniveauer
Giv din vurdering