Trading på handelsintervallet

At anvende handelsintervallet til at forudsige fremtidige prisbevægelser er en nem, hurtig og entydigt effektiv metode, der vil hjælpe dig til at tjene en masse penge på binære optioner. Handelsintervallet for hver periode vises ved længden på en candlestick fra højdepunkt til lavpunkt, og det måler den maksimale afstand, priserne har bevæget sig i denne periode. Handelsintervallet kan give dig en indikation af igangværende udviklinger på markedet.

Hvis periodens højdepunkt normalt ligger én dollar fra lavpunktet for et givet aktiv, men intervallet på det seneste har udvidet sig til tre dollars, må der være sket noget betydningsfuldt. Selv om mange ignorerer disse ændringer, kan de indikere væsentlige begivenheder på markedet, der kan skabe mange fremragende trading-muligheder.

Sådan fortolker du handelsintervallet

Den største fordel ved at være opmærksom på handelsintervallet kommer af, at det giver dig evnen til at forudsige fremtidige tidsbevægelser meget tidligt. Generelt vil et handelsinterval, der udvides, indikere en bevægelse, der er ved at blive styrket, og et interval, der indsnævres, indikerer en bevægelse, der er ved at blive svækket, længe før nogen anden indikator giver det samme tegn. For at forstå hvorfor kan du forestille dig en aktie, der er inde i en nedtrend. Når store, positive nyheder rammer markedet, som f.eks. rekordindtjening eller øget salg, er der en god chance for, at denne nedtrend vil ophøre og ændre retning, så den bliver en optrend.

For at denne begivenhed skal ske, må der imidlertid gå noget tid. Først skal trenden gennembryde sin trend linje, hvilket sandsynligvis vil tage nogle få perioder. En trader, der ignorerer handelsintervallet, kunne måske tro, at markedet et på vej gennem en normal korrektion, og at nedtrenden snart vil fortsætte. Efter markedet har gennembrudt trend linjen, vil det tage endnu nogle få perioder, før det overstiger det foregående punkt 2, og trenden officielt er forbi.

Afhængigt af hvor betydningsfuldt nyt, der er tale om, vil handelsintervallet øjeblikkeligt ændre sig på én af to måder: Enten vil handelsintervallet for den nedadgående bevægelse blive snævrere, eller en opadgående bevægelse med et usædvanligt bredt handelsinterval vil begynde at udvikle sig. Begge begivenheder er signifikante tegn på, at nedtrenden er overstået.

Alt i alt har handelsintervallet allerede givet indikation om ændringen i markedet i et antal perioder, måske 10 eller endda 20, før tekniske analytikere, der ignorerer handelsintervallet, begynder at indse, hvad der er ved at ske. Disse tradere har spildt en masse tid og penge ved at træffe de forkerte investeringsbeslutninger.

Sådan bruger du handelsintervallet til at investere i binære optioner

Som binær trader kan overvågning af handelsintervallet give dig en tidlig indikation på en trends eller bevægelses integritet. Som en tommelfingerregel kan du huske på, at jo bredere handelsintervallet er, desto stærkere er bevægelsen. I en sund trend bør handelsintervallet derfor være bredere under en bevægelse i trendens hovedretning end under en vending.

Når handelsintervallet under vendingen begynder at udvide sig, og handelsintervallet under en bevægelse i trendens hovedretning bliver snævrere, er det et sikkert tegn på, at trenden er i vanskeligheder. I den nærmeste fremtid vil den enten afløses af et fortsættelsesmønster eller endda vende. Under en sidelæns bevægelse kan du bruge handelsintervallet til at finde ud af, hvilken retning markedet vil fortsætte i. Den retning, der har det bredeste handelsinterval, er retningen, som markedet sandsynligvis vil bryde ud i.

Alt i alt kan overvågning af handelsintervallet give dig stor indsigt i, hvad der er i gang med at ske på markedet. Du kan finde ud af, hvilke bevægelser og trends du skal investere i, og hvilke du skal se bort fra.

Overvågning af handelsintervallet med tekniske indikatorer

For at holde øje med handelsintervallet kan du benytte dig af tekniske indikatorer som f.eks. Average True Range. Average True Range udregner gennemsnittet af true trading range (det sande handelsinterval) for de seneste perioder og plotter resultatet som en graf. Hvis handelsintervallet bliver snævrere, vil grafen falde. Hvis handelsintervallet bliver bredere, vil grafen stige.

Selv om Average True Range er et godt redskab til aldrig at miste opmærksomheden på det aktuelle handelsinterval, forsinker dens udjævningsmekanisme indikationer om betydningsfulde, pludselige ændringer, og den gør ingen forskel på opadgående og nedadgående bevægelser, hvilket ellers er en af de store fordele ved at analysere handelsintervallet. Den kan derfor ikke fuldstændigt erstatte traderens opmærksomhed på hver ny søjle.

Trading på handelsintervallet
Giv din vurdering