Candlesticks

Vi har allerede diskuteret candlesticks i tidligere artikler – hvordan de dannes, og hvordan du kan bruge dem til din trading. I denne artikel vil vi se nærmere på den konklusion, du kan drage af candlesticks, vedrørende markedspsykologi og markedets faser.

Det vil hjælpe dig til ikke blot at gætte, hvad der vil ske, men også til at forstå, hvad prisen gør, og hvorfor den gør det. Ud fra denne viden kan du nå frem til en mere sofistikeret forudsigelse om fremtidige prisbevægelser og blive en bedre trader.

Binære optioner, candlesticks og momentum

Hver candlestick indikerer det momentum, prisen har, til at bevæge sig i samme retning som den givne candlestick. Der findes tre hovedkriterier, der afgør en candlesticks momentum:

  • Candlestickens længde
  • Kroppens længde
  • Vægens længde

En lang candlestick med en lang krop og en kort væge er et typisk tegn på stort momentum i en bestemt retning. Jo mindre candlesticken er, jo mindre kroppen er, og jo længere vægen er i forhold til kroppen, jo mindre momentum har en candlestick.

Denne viden kan omdanne den tilsyneladende tilfældige sekvens af candlesticks i et kurs chart til en serie af værdifulde oplysninger, du kan bruge til din trading.

Når prisen f.eks. er steget med lange candlesticks med korte væger hidtil, og den nu går ind i en perioden med kortere candlesticks med længere væger i den modsatte retning, ved du, at der er mere grundlag for en opadgående bevægelse end en nedadgående bevægelse. Det er en uvurderlig oplysning, hvis du f.eks. overvejer at trade en High/Low option. Du ved, at de faldende priser efter al sandsynlighed kun er et kort afbræk, der skaber ny efterspørgsel, og at det større, opadrettede momentum sandsynligvis før eller siden vil få priserne til at vende igen.

I sådanne situationer spørger mange nybegyndere sig selv, hvorfor der er er en nedadgående bevægelse i det hele taget, hvis der er mere momentum i retning af stigende priser. For at forstå det er det vigtigt at huske, at prisen på et aktiv udelukkende bestemmes af udbud og efterspørgsel. Når efterspørgslen overstiger udbuddet, stiger priserne, og når udbuddet overstiger efterspørgslen, falder priserne. Når der er et kraftigt bullish momentum, som indikeres af lange candlesticks med kort væge, er der flere tradere, der er villige til at købe end til at sælge.

Der vil dog altid komme et tidspunkt, hvor alle tradere, der er villige til at købe, har købt allerede. Andre tradere er simpelthen ikke interesserede i at købe aktivet lige nu. Måske har de endnu ikke indset potentialet, måske har de ikke ingen penge at investere, eller måske skal de først have solgt andre aktiver, før de kan investere i dette.

Uanset hvad årsagen måtte være, skal der gå lidt tid, før disse tradere kan købe, og markedet kan stige på ny. Denne periode er typisk kendetegnet ved mindre candlesticks, hvis retning kan variere, og den anses for en konsolideringsperiode. Efter denne periode er overstået, vil priserne sandsynligvis atter bevæge sig i samme retning som før.

Som trader kan du lave de sikreste investeringer i samme retning som et kraftigt momentum. Markedsretningen er mere forudsigelig, og du vil vinde en højere procentdel af dine handler.

Når priserne har mistet momentum, har de en tendens til ofte at skifte retning og blive mere uforudsigelige. Det bliver vanskeligere at få held med dine forudsigelser i disse perioder, hvilket vil påvirke din trading negativt. For at undgå dette problem kan du prøve at finde candlesticks med mere momentum i andre tidsrammer eller for andre aktiver.

Candlesticks
Giv din vurdering