Bollinger bånd og momentum

Bollinger bånd er en teknisk indikator, der er designet til at give dig en fornemmelse for det forventede handelsinterval, og hvorvidt priserne i øjeblikket er høje eller lave i forhold til intervallet. Til det formål tager de et 14-dages glidende gennemsnit (midterste linje), ganger standardafvigelsen med to og tilføjer (øverste linje) og fratrækker resultatet fra det glidende gennemsnit. Denne fremgangsmåde danner en kanal, som det er usandsynligt, priserne vil bryde ud af.

Den øvre linje virker som et modstandsniveau, og den nedre linje som et støtteniveau. Den midterste linje kan være begge, afhængigt af hvilken side af prisen, den ligger på.

Momentum er en indikator for den energi, priserne har til at bevæge sig i en given retning. Når du anvender candlesticks til din trading, som de fleste tradere gør, vil hver eneste candlestick give dig mulighed for at udlede momentum for den periode, den repræsenterer. Jo længere en candlestick og dens krop er, og jo kortere vægen er i forhold til kroppen, jo større er candlestickens momentum, og jo kortere en candlestick og dens krop er, og jo længere vægen er i forhold til kroppen, jo mindre er candlestickens momentum.

Sådan trader du på Bollinger bånd og momentum med binære optioner

Når du kombinerer momentum analysen af en candlestick med Bollinger bånd, kan du udlede ret sofistikerede forudsigelser om fremtidige prisbevægelser. For at forstå, hvordan du kan gøre dette, kan du kigge på følgende prischart:

Bollinger bands price chart

Som du kan se, bevæger aktivet, i dette tilfælde det tyske aktieindeks DAX, sig i en optrend og er i øjeblikket i gang med en vending ned mod hovedtrendlinjen.

Dette er et dagschart, og

  • Hver eneste candlestick repræsenterer en hel trading-dag.
  • Den røde linje er hovedtrendlinjen.
  • Den hvide linje er et simpelt 200-perioders glidende gennemsnit, som optrenden har fulgt gennem nogle år.
  • De grønne linjer er de tre Bollinger bånd.

Lad os nu kigge nærmere på de sidste få candlesticks:

Bollinger bands

Som du kan se, har Bollinger båndene givet en temmelig god indikation af de hidtidige prisbevægelser. Der findes talrige eksempler på, at candlesticks når frem til et Bollinger bånd blot for at vende om og lukke under modstandsniveauet eller over støtteniveauet, som Bollinger båndene danner.

Bevæbnet med denne viden kan du kaste et blik på den sidste candlestick på chartet, der repræsenterer prisbevægelserne i dag. Som det fremgår af den lange nedre væge, begyndte markedet først at falde, men vendte derefter om. Det nåede Bollinger båndenes midterlinje og krydsede den endda en smule. At dømme ud fra markedets historiske reaktion på at ramme midterlinjen, der som regel kom til at betyde, at det vendte, er dette en god trading-mulighed med en No Touch eller en Low option.

For at afgøre, om priserne også vil adlyde modstandslinjen denne gang, kan du skifte til en kortere tidsramme og bruge momentum analyse.

Dette er et timechart, hvilket betyder, at hver candlestick nu repræsenterer markedsbevægelserne inden for en time. Dagens trading er derfor splittet op over de sidste få candlesticks (det røde rektangel). Som du kan se, gav priserne sig til at falde med et stort momentum i dag. Derefter steg de med et stort momentum, hvorpå de, omtrent på det tidpunkt, hvor de kom tæt på dagschartets Bollinger bånd, løb tør for momentum. De begyndte at bevæge sig en smule op og ned, men gav ingen indikation om at ville stige yderligere.

Efter den anden eller tredje candlestick (den røde prik) er dette et meget kraftigt signal om, at markedet vil adlyde Bollinger båndets modstandslinje. Du kan derfor trygt investere i en Low option eller en No Touch option med en målpris over modstandslinjen. Sørg for at anvende en udløbstid sent på denne trading-dag, underforstået, at du også skal tage hensyn til tidsforskellen.

Hvis priserne på den anden side var blevet ved med at stige med et stort momentum, ville du ikke skulle investere i en Low eller en No Touch option.

Som du kan se på resten af dagens prisbevægelser, ville dette have været en investering, du nemt ville have vundet. Når du kombinerer Bollinger bånd eller andre modstandsniveauer med momentum analyse som i dette eksempel, vil det skabe en relativt sikker strategi, som vil sætte dig i stand til at vinde en stor andel af dine handler.

Bollinger bånd og momentum
Giv din vurdering