Bedømmelse af volatilitet

Som binær trader er det ofte ikke nok at forudsige fremtidige prisbevægelser for at vinde en investering. For touch/no touch optioner vil en forudsigelse af prisretningen f.eks. ikke vinde investeringen for dig. Du skal også forudsige, hvor langt priserne vil bevæge sig. For boundary optioner betyder prisretningen endnu mindre. Du kan vinde optionen ved at investere før en betydelig prisændring, uanset hvilken retning prisændringen går i.

Forudsigelse af hastigheden, hvormed en pris ændrer sig, er en helt anden udfordring end at forudsige prisretningen. Hvis det lykkes dig, vil det imidlertid gøre det muligt for dig at tjene en betydeligt større profit, eftersom touch og boundary optioner tilbyder et meget højere afkast end high/low optioner.

Hastigheden, hvormed priserne ændrer sig, kaldes volatiliteten. Overordnet betyder volatilitet varians, og den måler afstanden fra en værdi til en udregnet standardværdi. I teknisk analyse måler volatiliteten afstanden mellem priserne og en eller anden form for udregnet gennemsnit, som f.eks. et glidende gennemsnit. På markeder med høj volatilitet bevæger priserne sig hurtigere og længere end på markeder med lav volatilitet.

Markeder med høj volatilitet egner sig bedre til investering i boundary eller touch optioner end markeder med lav volatilitet, der mangler energien til at skubbe priserne langt nok. Markeder med lav volatilitet egner sig derimod bedre til investering i no touch optioner. Volatilitet vil heller ikke altid med garanti virke til din fordel. Hvis du har investeret i en touch option på et meget volatilt marked, kan den høje volatilitet få priserne til at vende og bevæge sig i den modsatte retning. Din sandsynlighed for at vinde en touch option på et volatilt marked er dog stadig meget højere end på et roligt marked.

Tradere, der gerne vil investere i en touch eller boundary option, bør derfor søge efter markeder med høj volatilitet. Det findes der en rækker måder at gøre på:

1) Maksimal bevægelse

Den maksimale bevægelse er den simpleste måde at måle volatilitet på. For at udregne den maksimale bevægelse trækker du blot det laveste lavpunkt fra det højeste højdepunkt over et givet antal perioder og følger resultatet.

Heldigvis kan de fleste charting-programmer redde dig fra at skulle udføre denne opgave med papir og blyant. Nård du sammenligner de nylige tal med historiske tal, kan du se, om volatiliteten tiltager eller aftager. Herudover kan du se, hvor langt markedet sandsynligvis vil bevæge sig i løbet af et givet antal perioder i den nuværende markedssituation, hvilket kan være nyttigt, hvis du vil investere i en touch eller boundary option.

2) Bollinger bånd

Den maksimale bevægelse som metode til at måle volatiliteten mangler selvfølgelig en referenceramme, hvilket går tallene svære at fortolke. Hvis markedet bevæger sig hurtigt op og ned inden for et snævert handelsinterval, vil den maksimale bevægelse heller ikke tage hensyn til denne type volatilitet, selv om det måske er godt nok til at vinde en binær option for dig.

For at komme ud over disse problemer begyndte traderne at anvende standardafvigelsen. Standardafvigelsen måler, hvor langt priserne bevæger sig væk fra deres gennemsnit. En række tekniske indikatorer anvender standardafvigelsen, specielt Bollinger bånd. Bollinger bånd ganger standardafvigelsen med to og fratrækker og tillægger resultatet et simpelt 20-perioders gennemsnit, hvorved der opstår en korridor, som priserne bevæger sig inden for.

Du kan anvende Bollinger båndenes korridor til at forudsige, hvor langt priserne kan bevæge sig, og hvorvidt investering i en boundary eller touch option giver mening i den nuværende markedssituation. Hvis priserne f.eks. i øjeblikket ligger i den lave ende af Bollinger båndene, og du forventer en kraftig opadgående prisbevægelse, vil en touch option med en målpris under midterlinjen for Bollinger båndene være en god investeringsmulighed, eftersom der ikke er nogen modstand, der vil afholde prisene fra at bevæge sig så langt.

3) Average True Range

Average true range (ATR) er en anden teknisk indikator, der hjælper dig med at forudsige volatilitet. ATR trækker lavpunktet fra højdepunktet for hver periode over et givet antal perioder og udregner gennemsnittet. Hvis den resulterende værdi stiger, bliver markedet mere volatilt. Hvis værdien falder, bliver markedet mindre volatilt.

Du kan anvende ATR-værdien til at forudsige, om en bevægelse kan nå målprisen for en touch eller boundary option. Hvis du f.eks. forventer en kraftig bevægelse i en bestemt retning i løbet af de næste fire perioder, og din binære broker tilbyder dig en touch option i den retning, der kun er dobbelt så langt fra den nuværende pris som ATR-værdien, er det en god investeringsmulighed. Hvis målet var otte gange så langt fra den nuværende pris som ATR-værdien, så vil sandsynligheden for, at markedet når målprisen være meget lille, og du bør ikke investere.

Bedømmelse af volatilitet
Giv din vurdering