Rektangel mønster

Rektangel mønsteret er en meget væsentlig del af trend analyse. Inden for binære optioner vil et rektangel mønster give dig mange relativt sikre trading-muligheder.

Selv hvis du skulle vælge ikke at anvende rektangel mønsteret direkte til trading, bør du være i stand til at genkende det, fordi det vil være til stor nytte for din forståelse af markedsbevægelser.

Hvad er et rektangel mønster?

Typisk opstår et rektangel, når en optrend rammer en modstandslinje, eller når en nedtrend rammer et støtteniveau. I dette tilfælde skal trenden overvinde modstanden/støtten, før den kan fortsætte i sin oprindelige retning.

For at markedet i en optrend skal kunne generere nok bullish energi til at bryde igennem et øvre modstandsniveau, skal det igennem en fase med sidelæns bevægelse, også kendt som en lateral konsolidering. Det betyder, at efter aktivet har nået modstandsniveauet, vil prisen begynde at falde. Eftersom der stadig er opadrettet momentum tilbage i optrenden, kan priserne ikke falde uhæmmet. På et tidspunkt vil markedet danne et nedre støtteniveau, hvorved mønsterets rektangulære form fuldendes.

Gennembrud af rektangel mønsteret

Prisen er nu fanget imellem det øvre modstandsniveau og det nedre støtteniveau. Den vil bevæge sig op og ned nogle få gange og sondere begge niveauer.

Hvilket niveau, den gennembryder først, vil afgøre den fremtidige prisretning.

I en optrend vil aktivet sandsynligvis fortsætte den hidtidige bullish trend, hvorfor rektangel mønsteret anses for at være et fortsættelsesmønster.

For en nedtrend vil rektangel mønsteret virke på tilsvarende vis. Efter markedet rammer et støtteniveau, vil det blive fanget mellem det nedre støtteniveau og det øvre modstandsniveau. Det vil bevæge sig op og ned og til sidst bryde ud af rektangel mønsteret.

Sådan trader du på rektangel mønsteret

En trader, der anvender rektangel mønsteret med dets unikke form og klart definerede grænser, kan komme frem til mange konklusioner om fremtidige prisbevægelser.

For det første muliggør det øvre modstandsniveau og det nedre støtteniveau en generel forudsigelse af, om man bør investere i stigende eller faldende priser.

For det andet kan du trade på, at markedet bryder igennem modstanden/støtten. Denne begivenhed vil trigge mange stop loss-ordrer og buy limit-ordrer, hvilket vil generere en kraftig prisbevægelse.

For det tredje vil de øvre og nedre grænser gøre det muligt for en trader at investere i en no touch option, så snart prisen kommer tæt på en af linjerne. Eftersom du ved, at prisen med stor sandsynlighed ikke vil bryde disse barrierer, kan du trygt investere i enhver no touch option med en trigger-pris uden for disse niveauer. En sådan strategi vil naturligvis medføre, at du af og til taber en handel, når markedet bryder ud af rektangel mønsteret, men hvis du investerer rigtigt, kan du vinde fire eller fem handler for hver tabt handel, hvilket vil give dig en gevinstfrekvens på mindst 80%.

Rektangel mønsteret ligner selvfølgelig andre fortsættelsesmønstre meget, særligt trekantsmønsteret. Så snart en trend bevæger sig imod et modstands-/støtteniveau er det derfor vigtigt at afgøre, hvilket mønster, den vil danne.

Et første tegn kan være trendens vertikale hældning. I de fleste tilfælde har stejle trends en tendens til at danne et rektangel, når de rammer et modstands- eller støtteniveau, hvorimod mere affladede trends har en tendens til at danne en trekant. En stejl trendlinje stiger for hurtigt til, at en trend kan generere nok momentum til at bryde gennem et modstandsniveau ved hjælp af en trekant.

Rektangel mønster
Giv din vurdering