Trend terminologi

Trends er en uvurderlig ingrediens i din trading. Din succes som trader af binære optioner afhænger i vid udstrækning af din evne til at genkende trends og drage de rette konklusioner fra dem. Det er dog ikke altid let at lære at forstå trends.

Mange af de udtryk, erfarne tradere anvender for at forklare trends er svære at forstå for nybegyndere i trading-verdenen. I denne artikel vil vi derfor forklare de hyppigst anvendte udtryk om trends. Du vil lære deres betydning at kende og vil derfor være i stand til at forstå trend-baserede strategier bedre og blive en bedre trader.

Trend-terminologi i trading med binære optioner

Bearish: Faldende priser, aktivet bliver billigere. I en bearish trend, eller ned-trend, falder priser overordnet over en længere periode, kun afbrudt af korte perioder med stigende priser. En bearish bevægelse beskriver en kortere periode med faldende priser, der ikke i væsentlig grad bliver afbrudt af stigende priser.

Bullish: Det stik modsatte af bearish.

Intakt trend: Når en trend bevæger sig på den korrekte side af sin trendlinje og danner punkt 2’er og punkt 3’er i den rigtige retning regnes den for at være intakt. Det betyder, at du kan uddrage gyldige forudsigelser af denne trend og trade på dem med binære optioner.

Punkt 1, 2 og 3: De punkter, der definerer en trend. Punkt 1 symboliserer startpunktet. I en bullish trend regnes hver ny top for et punkt 2 og hver ny bund for et punkt 3. I en bearish trend er rollerne omvendt: Bundene bliver punkt 2’er og toppene punkt 3’er.

Vending: Beskriver generelt en vending af prisretningen. Hvis prisene var ved at stige, vil de nu falde, og modsat. I en trend regnes bevægelsen fra punkt 2’er til punkt 3’er for en vending, fordi den går imod hovedretningen i trenden.

Stærk trend: En intakt trend, der stiger eller falder relativt hurtigt.

Trendlinje: Forbindelsen mellem de vigtigste punkt 2’er. Hver trend har en hovedtrendlinje og et antal mindre trendlinjer, der indikerer kortlivede trends, der afviger fra hovedtrendlinjen i retning af trenden. Efter disse små trends er overståede vil prisen normalt bevæge sig tilbage med hovedtrendlinjen.

Gyldig trend: Se intakt trend.

Svag: En trend, der viser de første tegn på at aftage. Ét tegn kunne være, at trenden krydser trendlinjen uden at bryde gennem det seneste punkt 3. I denne periode er trenden stadig gyldig, men svag. Som trader bør du være varsom med at uddrage forudsigelser af den.

Trend terminologi
5 (100%) 1 Stemme