Trend linjer

Et af de nyttigste redskaber til analyse af markedsbevægelser er trend analyse. Hver trend består af en række karakteristiske elementer, hvor det mest fremtrædende er hovedtrendlinjen. Der findes imidlertid mange flere trend linjer. De viser kortlivede trends, der afviger fra hovedtrendlinjen, og de kan endda løbe i den modsatte retning.

Denne artikel vil hjælpe dig med at få mening ud af de mange trend linjer i en trend. Du vil lære, hvad du kan forvente og forudsige, og hvordan du kan trade på disse forudsigelser.

Hvis du har problemer med terminologien, så læs venligst vores artikel om trend terminologi.

Hvor mange trend linjer til binære optioner er der i ét chart?

Så snart du har fundet hovedtrendlinjen for en trend, vil du se mange mindre trends, der følger deres egen trend linje. Nogle af disse trend linjer vil kun være gyldige i en meget kort tidsperiode, nogle i en længere periode, og nogle vil endda løbe i den modsatte retning af hovedtrendlinjen.

For hver hovedtrend findes der et næsten uendeligt antal mindre trends. Med udgangspunkt i et dagschart kan en trader arbejde sig frem til et tick chart og finde, at hver eneste enkle bevægelse i den større tidsramme består af et antal trends i en kortere tidsramme.

Selv når han forbliver i én tidsramme, kan en trader udlede en række trends. Hver bevægelse fra punkt 2 til 3 og omvendt består af en trend, som du kan se i billedet herunder. Når to trend linjer kolliderer, vil den større trend normalt sejre over den mindre trend.

Som trader er det vigtigt at kunne erkende disse mindre trends. Binære optioner er kortsigtede investeringer. Når det overordnede marked er i en optrend, men vendingen fra punkt 2 til 3 har skabt en midlertidigt nedadgående trend, bør du derfor investere i den kortere trends retning, eftersom den er mere relevant for den tidsramme, du trader i.

Dette gælder for alle investeringer, du laver, med binære optioner:

Du skal investere i den trend, der er gældende for den tidsramme, du trader i. 60-sekunder optioner og High/Low optioner med en løbetid på én dag skal f.eks. trades på baggrund af forskellige trends. Den trend, der er gældende for 60-sekunder, vedrører ikke en trader, der arbejder med en løbetid på en dag.

86

Hvad sker der, hvis prisen krydser en trend linje?

Selv den mest vedholdende trend linje mister på et eller andet tidspunkt sin betydning. Når prisen krydser en trend linje, kan der ske én af tre ting:

1) For det første kan trenden fortsætte som den har gjort det hidtil, men trend linjen vil blive lidt fladere. Det sker særligt for nye trends i daglige charts. Når en trend skabes ved, at en stor nyhed rammer markedet, vil den første reaktion blandt traderne være den kraftigste. Efter et stykke tid vil denne effekt svinde bort, hvorfor trenden vil miste noget af sit momentum, og trend linjen vil blive fladere. Trendens retning kan derimod forblive gældende langt ind i fremtiden.

2) Som en anden mulighed kan prisen gå ind i en periode med sidelæns bevægelse og skabe et fortsættelses- eller et vendingsmønster. Efter nogen tid vil prisen danne en ny trend med en ny trend linje, enten i den oprindelige retning eller i den modsatte retning.

3) Den tredje mulighed er en øjeblikkelig vending og dannelsen af en ny trend i den modsatte retning.

Hvilken mulighed, der udspiller sig, er svært at forudsige. Før du laver en forudsigelse, bør du vente, til prisbevægelsen giver dig en god indikation af, hvad der vil ske som det næste.

Under alle omstændigheder vil det faktum, at et aktivs pris krydser trend linjen, føre til, at mange tradere mister deres tiltro til trenden og enten sælger deres aktiver i trend retningen eller investerer i den modsatte retning af trenden. Dette vil medføre en kort, men kraftig, bevægelse imod trendens retning.

Jo mere betydningsfuld trend linjen var, jo større vil den resulterende bevægelse være. Afhængigt af trendens tidsramme kan du trade på denne bevægelse med en High/Low option eller en 30/60-sekunders option.

Trend linjer
Giv din vurdering