Prischarts

Et prischart er det mest grundlæggende redskab for enhver binær trader. Over de næste få år og måneder vil prischartet blive din bedste ven og din værste fjende på samme tid.

For de fleste nybegyndere inden for binære optioner er et prischart blot en slingrende linje på et diagram med nogle priser skrevet ved siden af.

For en erfaren trader er et prischart derimod en åben bog, der fortæller ham alt, hvad han har brug for at vide om markedet. Det gør det muligt for ham at forudsige, om et aktivs pris vil stige eller falde, og om det er en god investeringsmulighed eller ej.

Chart typer

På det mest grundlæggende niveau er et prischart et diagram, der viser prisen på et aktiv på den ene akse og en tidsperiode på den anden. Der findes imidlertid nogle meget forskellige måder at indtegne prisen på.

De vigtigste charttyper er:

1) Line chart

Line chartet er den mest almindeligt anvendte chart type, du vil se i fjernsynet og på internettet. Disse charts anvender en simpel linje til at tegne aktivets historiske prisbevægelser ind på chartet.

Trading-eksperter kender imidlertid bedre måder at visualisere prisbevægelserne på. Disse metoder gør det muligt for dem at uddrage langt mere nyttig information fra chartet end fra et line chart.

2) Bar chart

177I et godt stykke tid var bar chartet den mest anvendte chart type blandt professionelle trader. På et bar chart tegnes prisen ikke som en linje men som mange separate søjler. Hver søjle opsummerer alle markedsbevægelser inden for et givet tidsinterval.

Mange almindelige tradere anvender daglige charts. Det betyder, at en enkelt søjle på bar chartet repræsenterer en hel trading-dag. Andre gængse tidsrammer er 60 minutter, 15 minutter eller 30 sekunder.

Hver søjle i et bar chart kendetegnes ved en lang vertikal linje og en kortere horisontal linje til hver side. Den lange vertikale linje repræsenterer markedets fulde handelsinterval i løbet af perioden. Den øverste ende af linjen markerer markedets højdepunkt i denne periode, og den nederste ende af linjen markerer markedets lavpunkt.

Den kortere linje til venstre markerer periodens åbningspris; linjen til højre markerer periodens lukkepris. Hvis åbningslinjen ligger lavere end lukkelinjen, har der været stigende priser i løbet af perioden. Hvis åbningslinjen er højere end lukkelinjen, har perioden haft faldende priser.

Denne måde at vise markedsbevægelserne på reducerer den viste information og sætter dermed traderen i stand til hurtigt af tilgå de faktorer, der er vigtigst for ham.

3) Candlesticks

Candlesticks, der oprindeligt var den japanske udgave af bar charts, har vundet mange fans over hele verden. Candlesticks måler de samme fire priser som bar charts, men viser dem på en anden måde. Afstanden fra åbning til lukning vises med en tyk linje, der kaldes kroppen. I begge ender af kroppen forlænges den af to tynde linjer, benævnt vægerne. Den øverste væge repræsenterer periodens højdepunkt, og den nederste væge repræsenterer periodens lavpunkt.

Kroppens farve er forskellig, afhængigt af om perioden har haft stigende eller faldende priser. De nøjagtige farver er forskellige for hver chart-udbyder og kan vælges individuelt med det meste charting-software på markedet, men den optiske klassifikation i stigende og faldende perioder er under alle omstændigheder en af de store fordele ved candlesticks. Selv i en sidelæns bevægelse kan en trader hurtigt erkende, hvad priserne er i færd med at gøre.

Ser man til gengæld på bar charts, kan det tage ret længe at afkode sidelæns bevægelse, fordi hver enkelt søjle skal analyseres individuelt. Med candlesticks erkender du øjeblikkeligt, hvilke perioder der havde fald og hvilke der havde stigninger.

Den anden store fordel ved candlesticks er candlestick-mønstre. Disse mønstre, der nogle gange er simple og nogle gange komplekse, gør det muligt for en trader at lave sofistikerede forudsigelser om fremtidige prisbevægelser inden for få sekunder.

Hvis du kender candlestick-mønstrene og anvender candlesticks til dine prischarts, kan det derfor være til stor gavn for din trading og hjælpe dig med at opnå succes.

Prischarts
Giv din vurdering