Ordre typer

En forståelse af de forskellige slags trading ordrer er et af de vigtigste skridt mod at få succes som trader af binære optioner.

Som trader skal du forudsige fremtidige prisbevægelser, som er resultatet af forholdet mellem udbud og efterspørgsel. For at forudsige prisbevægelser bliver du derfor nødt til at forstå, hvordan udbud og efterspørgsel kan opstå, ergo hvilke typer trading ordrer, der findes.

Hvad er en trading ordre?

Trading ordrer er ordre typer, der bruges af almindelige tradere. I modsætning til investeringer i binære optioner skaber disse ordrer udbud af og efterspørgsel på et aktiv og påvirker derved dets pris. De er derfor også meget vigtige for tradere af binære optioner.

Hvis du forstår de forskellige typer trading ordrer, kan du forudse, hvor i markedet de opstår. Du vil finde strategisk relevante steder, hvor en specifik trading ordre type vil optræde i stort antal.

Når disse ordrer bliver trigget, vil der ske en pludselig stigning i udbud eller efterspørgsel, hvilket vil skubbe priserne kraftigt i én retning. Du kan anvende denne kraftige bevægelse til at investere sikkert i en binær option og vinde en handel relativt nemt.

Begynd at tjene penge nu, eller læs videre på artiklen under tabellen…

De 5 bedste binære brokere

Broker 
Demo
Signaler
Læs mere
 
5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
iqoptions_logo_200x365 stjerner
Ja
Nej
AnmeldelseÅbn gratis konto
4,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
Porter-Finance-logo-200x364,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto

Hvilke typer trading ordrer findes der?

I tidens løb har brokere og tradere opfundet en række forskellige måder at gå ind på et marked på for at gøre det lettere at trade. De måder følger her:

1. Markedsordren

Markedsordren er den mest grundlæggende ordre type. Med denne ordre type køber eller sælger tradere simpelthen et aktiv til den gældende markedspris.

Almindelige tradere bruger markedsordrer, når de vil have, at deres ordre bliver udført øjeblikkeligt, for eksempel for at få udbytte af en potentielt kraftig bevægelse som reaktion på, at pludseligt nyt om et aktiv rammer markedet.

Eftersom markedsordrer udføres øjeblikkeligt, kan de ikke afgives på forhånd og er derfor umulige at forudsige. Det gør dem mindre relevante for binære tradere.

2. Limit-ordren

En limit-ordre udføres ikke øjeblikkeligt. I stedet kan en trader angive en mindste eller højeste pris, han er villig til at betale eller modtage.

En buy limit-ordre afgives under den aktuelle markedspris og angiver den højeste pris, en trader er villig til at betale for et aktiv. En sell limit-ordre afgives over den aktuelle markedspris og angiver den mindste pris, en trader vil have for at sælge et aktiv. Når markedet når den pris, der er specificeret for limit-ordren, bliver ordren til en markedsordre og udføres øjeblikkeligt.

Limit-ordrer anvendes til at købe eller sælge et aktiv i nærheden af den tekniske analyses relevante chartmønstre, som f.eks. trend linjer eller modstands- eller støtteniveauer. En trader kan genkende markedsmønsteret og afgive sin ordre i forvejen. Så snart markedet når den pris, der fuldfører et mønster eller bryder en trend linje, trigges ordren, og traderen kan få udbyttet af sin forudsigelse automatisk og med perfekt timing.

3. Stop-ordrer

En stop-ordre er det modsatte af en limit-ordre. Et buy stop afgives over den aktuelle pris; et sell stop afgives under den aktuelle pris.

Det betyder, at en trader med en stop-ordre angiver en pris over den nuværende markedspris, til hvilken han er villig til at købe et givet aktiv, eller en pris under den nuværende markedspris, til hvilken han er villig til at sælge sin beholdning af aktivet.

Selv om det måske indledningsvist virker ulogisk, giver det meget mening, hvis du tænker på det med udgangspunkt i teknisk analyse. En trader, der har investeret på lang sigt, kan anvende en stop loss-ordre til at sikre, at hans beholdning sælges automatisk, hvis markedet gennembryder en trend linje eller et støtteniveau. På samme måde kan en trader, der ønsker at købe et aktiv, hvis det bryder ud af et fortsættelsesmønster i en bullish trend, bruge en stop-ordre til at blive “stoppet” ind på markedet, så snart et udbrud finder sted.

Stop-ordrer anvende derfor til at begrænse tab på langsigtede investeringer eller automatisk lave en ny investering, når markedet bevæger sig over et betydningsfuldt teknisk element. Som det også er tilfældet for limit-ordrer, bliver stop-ordrer til markedsordrer, når markedet når den specificerede pris.

Ordre typer
Giv din vurdering