Hvad er en Low Option?

Trading med binære optioner er ret enkelt at forstå og udføre, men det er yderst vigtigt, at du har styr på det grundlæggende. Hvis du ikke forstår de mest almindeligt forekommende trading-udtryk, vil det være en dårlig idé at kaste dig ud i binær trading, for du vil ikke have en anelse om, hvad der foregår.

Et af de mest almindelige udtryk, som du ofte vil falde over, er low optionen.

Low optionen

I binær trading er low optionen én af de mest anvendte trading-optioner. Low optionen angiver basalt set, at prisen på et aktiv falder. Aktivet kan være et hvilket som helst af de følgende: Aktier, råvarer, forex eller aktieindekser. Når du vælger low optionen, forudsiger du, at prisniveauet for det valgte aktiv på udløbstidspunktet vil være lavere end det aktuelle prisniveau, dvs. at aktivets prisniveau vil falde.

Low optionen kan også være anført som Down optionen af nogle brokere. Der er ingen forskel på de to udtryk, hvad binær trading angår. Low optionen kan trades ved flere trading-typer som High eller Low (nogle gange udbudt som Up eller Down), 60-sekunders, option builder osv.

Sådan trader du low optionen

For at trade low optionen er det første, du skal gøre, at logge ind på din trading-konto og navigere til din brokers trading-platform. Herefter vælger du en trading-type, der omfatter low optionen, som f.eks. High eller Low, 60-sekunders osv. Du skal nu udpege et aktiv, hvis pris du mener vil falde. Du kan gøre brug af signaler til binære optioner eller analyse af markedet for binære optioner for at finde sådan et aktiv. Som det sidste angiver du det beløb, du ønsker at trade for og vælger en løbetid.

Bemærk, at du ikke kan vælge en løbetid for 60-sekunders trading, fordi den altid er ét minut. Når du har gjort det, udfører du blot handlen.

En procentsats ved siden af aktivet indikerer, hvilken procentdel af det investerede beløb, du vil vinde, hvis din forudsigelse er korrekt. Hvis din forudsigelse er korrekt, vil profitten sammen med dit oprindeligt investerede beløb blive krediteret til din konto. Hvis din forudsigelse derimod er forkert, vil du miste hele det beløb, du tradede for.

Low optionens dynamik i vanilla-trading vs. binær trading

I vanilla-trading kan du ikke tjene penge ved at trade low optionen direkte. En måde at tjene penge på i vanilla-trading ved hjælp af faldende priser er at vente på, at kursen når et lavt niveau, for så at investere penge i forventningen om genopretning af det tidligere prisniveau.

I binær trading kan du tjene penge, selv når prisen på et aktiv falder, ved at anvende low optionen. Niveauforskellen på indgangsprisen og udløbsprisen er ligegyldig. Hvis din forudsigelse er korrekt, tjener du den samme profit uanset forskellen.

Hvad er en Low Option?
Giv din vurdering