Løbetid – binære optioner

Løbetid er et af de mest anvendte udtryk med relation til binære optioner. Nye tradere ved ofte ikke, hvad udtrykket betyder. Denne artikel vil hjælpe dig til at forstå løbetidskonceptet.

Hvad er løbetiden?

Løbetiden er den tid, din binære option løber over. I modsætning til konventionelle aktiver har binære optioner en foruddefineret udløbstid. Det betyder, at hvor du skal sælge konventionelle aktiver for at afslutte din investering, vil binære optioner afsluttes efter et bestemt tidsrum. Om din investering lykkes eller slår fejl vil afgøres af, om du korrekt forudsagde, hvad markedet ville gøre indtil udløbet på din option eller ej.

At have en foruddefineret udløbstid for din investering påvirker også afkastet. Hvor afkastet af traditionelle aktiver bestemmes ved, hvor langt prisen på et givet aktiv har bevæget sig i en bestemt retning, vil afkastet af binære optioner afhænge af, om din forudsigelse var rigtig eller forkert.

Hvis du har lavet en korrekt forudsigelse, gør det ingen forskel, hvor meget ret du fik. Uanset om din forudsigelse kun fik ret på et hængende hår, eller om markedet oversteg dine forventninger, vil du altid modtage det foruddefinerede afkast af din option. Dette system gør dine trading-resultater mere forudsigelige. Du ved altid, hvad du kan vinde eller tabe.

Hvilke forskellige løbetider findes der?

Alle binære optioner bruger relativt korte løbetider. Afhængigt af din broker vil den længste løbetid, du kan anvende, være en eller to timer. Nogle brokere tilbyder også et udløb ved dagsafslutningen. Fra et maksimum på en eller to timer bliver de tilgængelige løbetider stadigt kortere. De fleste brokere tilbyder 30-minutters, 15-minutters, 5-minutters og 60-sekunders optioner. Nogle brokere tilbyder også 30-sekunders, 120-sekunders eller andre optionstyper.

For touch optioner og boundary optioner afgør løbetiden på din binære option også målprisen. Jo længere det tager for din binære option at udløbe, jo længere væk vil målprisen ligge.

Hvilken løbetid bør jeg bruge?

Hvilken løbetid du bør vælge afhænger af, hvilken type binær option du trader. Hvis du trader high/low optioner, vil løbetiden på din option være yderst afgørende for, om din investering lykkes: Din forudsigelse vil blive evalueret ved din options udløb. Hvad markedet har gjort indtil det tidspunkt betyder ingenting.

Det betyder, at hvis du har investeret i en high option med en løbetid på 30 minutter, har du forudsagt, at markedsprisen for det underliggende aktiv vil være højere, nøjagtigt 30 minutter efter du investerede. Du vil vinde denne option, selv om markedsprisen har været lavere hele tiden og er steget til en højere pris, blot få sekunder før din option udløb. Vice versa vil du miste din investering, hvis aktivet trades til en lavere pris, også selv om den først er faldet, få sekunder før din option udløb.

Som dette eksempel viser, er timingen afgørende for at vinde en high/low option. Som trader bør du derfor altid vurdere varigheden af den bevægelse, du forventer. Vælg din løbetid i overensstemmelse hermed. For tradere af touch optioner og boundary optioner er det derimod simpelt at vælge en løbetid. For denne type optioner skal markedet blot ramme en målpris én gang, før optionen udløber. Så snart markedet har nået målprisen, har du vundet din option.

Du bør derfor vælge en løbetid for din binære option, der er så lang som muligt. Afgør rækkevidden af den bevægelse, du forventer, ved hjælp af momentum-indikatorer som f.eks. average true range, og vælg så den længste mulige løbetid, du kan finde, som stadig tilbyder dig en målpris, der ligger inden for bevægelsens rækkevidde.

Uanset hvilken binær optionstype du trader med, bør du være forsigtig, når du trader over korte tidsrammer. Over korte tidsrammer bevæger markedet sig meget uregelmæssigt, hvilket fordrer særlige strategier.

Løbetid – binære optioner
Giv din vurdering