Hvad er en indikator?

Hvordan forudsiger du, hvad markedet vil gøre i fremtiden? I stedet for at miste penge på ineffektivt gætværk kan du anvende indikatorer til at afgøre, hvad du bør gøre. Generelt er en indikator ethvert redskab, der gør det muligt for dig at forudsige fremtidige markedsbevægelser. Der findes imidlertid grundlæggende forskellige typer indikatorer. Denne artikel præsenterer dig for de mest almindeligt anvendte indikatortyper.

Candlesticks

Den mest grundlæggende indikatortype er candlesticks. Candlesticks er en metode til at vise markedsbevægelser på et prischart. Hver candlestick aggregerer en justerbar periodes markedsbevægelser. Candlesticks danner simple og komplekse candlestick mønstre, der sætter dig i stand til at forudsige, hvad markedet vil gøre som det næste.

De 5 bedste binære brokere

Broker 
Demo
Signaler
Læs mere
 
5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
iqoptions_logo_200x365 stjerner
Ja
Nej
AnmeldelseÅbn gratis konto
4,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
Porter-Finance-logo-200x364,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto

Trends

Markedet bevæger sig i trends. Trends er siksak-bevægelser, der leder markedet i en bestemt retning ved at danne stadigt højere (i en optrend) eller lavere (i en nedtrend) højdepunkter og lavpunkter. Ved at erkende disse trends og benytte dig af dem enten som trend følger eller swing trader, kan du lave pålidelige forudsigelser om fremtidige markedsbevægelser.

Modstands- og støtteniveauer

Modstands- og støtteniveauer kan udgøre kraftige begrænsninger for markedsbevægelserne: De virker som barrierer, som markedet ikke kan bryde igennem. Når du erkender disse barrierer, får du stor indsigt i, hvad der vil ske som det næste.

Fortsættelsesmønstre

Fortsættelsesmønstre opstår, når en trend skal skabe nyt momentum, før den kan fortsætte i sin hovedretning. I disse tilfælde skaber markedet en kortlivet sidelæns bevægelse eller måske endda en kortvarig trend i den modsatte retning af hovedtrenden. Evnen til at genkende fortsættelsesmønstre kan spare dig for at lave dårlige investeringer i formodede trends, der i virkeligheden er fortsættelsesmønstre.

Fordi fortsættelsesmønstre som regel opstår omkring halvvejs i en given trend, kan de også give dig en god indikation om, hvor lang tid trenden vil vare. Det giver dig muligheden for at investere i yderst indbringende touch optioner baseret på fortsættelsesmønstre.

Tekniske indikatorer

Tekniske indikatorer er en stor gruppe af indiktorer med mange undergrupper. Den ene ting, som alle tekniske indikatorer har til fælles, er, at de anvender markedsdata til at udregne et udsagn om den aktuelle markedssituation. Forskellen på tekniske indikatorer er, hvilke markedsdata de anvender, hvordan de udregnes, og hvordan deres resultater vises.

Glidende gennemsnit

Glidende gennemsnit er den mest grundlæggende af alle tekniske indikatorer. Et glidende gennemsnit udregner den gennemsnitlige pris for de seneste perioder, som dernæst indtegnes på chartet. Ved at gentage processen for alle de hidtidige candlesticks danner det en linje. Du kan anvende denne linje som en modstands-/støttelinje, trade på krydsninger af to glidende gennemsnit, eller endda anvende de tre glidende gennemsnits krydsningsteknik.

Oscillatorer

Oscillatorer er indikatorer, der er perfekte til at foregribe markedsbevægelser. Oscillatorer vises i et separat vindue under dit prischart. De udregner en værdi på mellem 0 og 100. Hvor tæt værdien er på 0 eller 100 kan give dig stor indsigt i, hvad der foregår på markedet lige nu.

Der findes mange forskellige typer oscillatorer, men de fleste af dem anvendes til at bedømme, om markedet i øjeblikket er over- eller undervurderet. Så snart markedet rammer et yderpunkt, er en vending i modsat retning meget sandsynlig. Et endnu mere signifikant signal er en afvigelse mellem oscillatoren og markedet.

Nogle oscillatorer forsøger også at måle signifikante markedsdata. Momentum indikatorer som average true range (ATR) forsøger at måle, hvor langt markedet i gennemsnit har bevæget sig pr. periode. Denne oplysning kan hjælpe dig til at investere i touch og boundary optioner.

Hvad er en indikator?
Giv din vurdering