Binære Forex optioner

Binære Forex optionerBinære forex optioner er en af de aktivtyper, som man kan trade med binære optioner. De mest populære valutaer, der anvendes til binær trading er USD, EUR og GBP.

Andre valutaer som f.eks. AUD, CAD, JPY og Bitcoin bliver også tradet på markedet for binære optioner. Binære forex optioner er faktisk meget populære, og mange tradere foretrækker kun at handle med valutaer. De fleste udbydere af signaler til binære optioner og robotter til binære optioner fokuserer mest på forex.

Hvornår skal du trade binære forex optioner

De binære forex optioner, der kan trades, findes altid som valutapar. Det forholder sig sådan, fordi en valuta ikke kan defineres som havende en absolut værdi. Dens værdi defineres altid i forhold til andre populære valutaer.

For en binær trader er dette et meget væsentligt faktum. Det betyder, at enhver afvigelse i enten den ene eller begge valutaer vil ændre prisniveauet for valutaparret. Det giver binære tradere en fordel, fordi hvis der sker noget, der vil påvirke prisniveauet på en af valutaerne, kan traderen bruge denne oplysning til at tjene penge. Intelligente tradere følger markedsnyhederne tæt, og så snart der byder sig en passende lejlighed, undlader de ikke at få det bedst mulige ud af den.

Lad os overveje eksemplet EUR mod USD. Hvis der er nogen negative nyheder om USD-valutaen, der sandsynligvis vil svække USD, kan du trade Call optioner på EUR mod USD, fordi en svækkelse af USD vil føre til en stigning af EUR mod USD. I modsat fald vil du skulle trade Put optioner.

Hvis der tilsvarende har fundet nogle reformer sted, som vil styrke EUR, bør du skynde dig at trade call optionen i dette tilfælde og put optionen i det modsatte tilfælde.

Trading med binære forex optioner

Trading med binære forex optioner er meget nemt. Gå til din brokers trading platform, hvor du kan trade forex med alle trading-typerne som f.eks. High eller Low, Boundary, One Touch, 60 Seconds, Option Builder osv. High eller Low er de hyppigst handlede binære optioner for forex, fulgt af 60-sekunders.

Ved High eller Low forex trading skal du først vælge det valutapar, du er interesseret i. Herefter vælger du blot den retning, du tror, valutaparret vil bevæge sig i, og indtaster det beløb, du gerne vil handle for. Hvis din forudsigelse er korrekt, kan du tjene en profit på omkring 70-90%. Denne procentsats vil blive vist, før du laver investeringen, så du vil vide nøjagtigt, hvor meget du vinder, hvis din forudsigelse er korrekt.

Hvis du gerne vil trade forex med en meget kort løbetid, kan du trade 60-sekunders optionen. For 60-sekunders trading er metodologien nøjagtigt den samme som for High eller Low trading, bortset fra, at løbetiden kun er ét minut.

Konklusion

Trading med binære optioner tilbyder en unik måde at trade forex optioner på. Hvis du følger markedet tæt og trader fornuftigt, kan det hjælpe dig til at tjene store udbytter på trading med binære forex optioner.

Binære Forex optioner
Giv din vurdering