Kilemønster

Kilemønsteret er et af de vigtigste fortsættelsesmønstreteknisk analyse. Evnen til at genkende mønsteret vil være en afgørende fordel for din tradingsucces, og vil hjælpe dig til at blive en bedre trader. Denne artikel vil lære dig, hvordan du genkender kilen, og hvordan du bruger dette i din trading – livsvigtige færdigheder for enhver trader.

Sådan fortolker et kilemønster ved binære optioner

Der findes tre typer kiler:

  • Den stigende kile
  • Den faldende kile
  • Den symmetriske kile

Hver af disse kiler bestemmes af to linjer, der omslutter prisen mellem sig, mens de nærmer sig hinanden. I sidste ende vil de to linjer krydse hinanden. For at forudsige fremtidige prisudviklinger er selve kilens form ikke så vigtig som den retning, markedet bryder ud af kilen i.

Her er eksempler på henholdsvis en faldende og en stigende kile.

Decending triangle pattern

Ascending triangle pattern

En kile opstår som regel, når en trendlinje nærmer sig et modstands- eller støtteniveau. I dette tilfælde indeholdes prisen mellem modstands- eller støtteniveauet og trendlinjen. Til at begynde med er der masser af plads til, at priserne kan gå op og ned. Over tid vil modstands-/støtteniveauet dog forblive konstant, hvorimod trendlinjen enten vil stige eller falde, afhængigt af om markedet pt. er inde i en stigende eller falende trend.

Når linjerne mødes

På et tidspunkt vil modstands- / støtteniveauet og trendlinjen mødes. Når det sker, eller kort før det kommer til at ske, vil én af de to omsluttende linjer nødvendigvis blive brudt. Den linje, der brydes først, vil afgøre markedets fremtidige retning.

I de fleste tilfælde vil modstands- / støtteniveauet blive brudt først. Som regel er en trendlinje etableret over tid og dermed mere valid end et hvilket som helst modstands- / støtteniveau, der kun er underbygget af nogle få punkter. Kiler ses derfor almindeligvis som fortsættelsesmønstre.

I en optrend, for eksempel, anses en kile for at være tegn på stigende efterspørgsel, som vist ved de stadigt højere lavpunkter. Som de tekniske analytikere konkluderer, er tradere villige til at købe del i aktivet til stadigt højere priser, hvilket i sidste ende vil skubbe markedet op over modstandsniveauet. I en nedtrend, derimod, lader efterspørgslen til at falde, mens tradere er villige til at sælge deres aktiver til stadigt lavere priser. I sidste ende vil dette skubbe markedet ned under støtteniveauet.

Kilemønsterets fordele

Som trader kan du drage nytte af kilemønsteret på flere forskellige måder:

For det første kan du trade på den forudsigelse, at priserne vil bryde igennem modstands- / støtteniveauet i stedet for trendlinjen med en høj / lav option.

For det andet kan du, så snart du har fastlagt kilemønsteret, forudsige det forventede prisinterval. Derfor kan du investere i en no touch-option med en målpris uden for kilens prisinterval. Hvis det er lykkedes dig at fastlægge kilen godt, bør dette være en sikker investering.

For det tredje vil kilen hjælpe dig til at forstå de overordnede markedsbevægelser og –tendenser.

I de tidlige faser af kilemønsteret, når priserne nærmer sig modstandsniveauet eller trendlinjen, vil du vide, at du skal holde dig fra optioner, der vil kræve, at markedet bevæger sig forbi dette prisniveau. Du vil også vide, at du kan forvente lav volatilitet, hvilket er et dårligt miljø for trading af en boundary-option. I de senere faser, når du begynder at forvente, at prisen snart vil bryde ud af kilen, kan du dog investere i en boundary-option, forudsat at den tilbyder en realistisk målpris og en passende udløbstid.

Kilemønster
Giv din vurdering