Head and Shoulders mønster

Et Head and shoulders mønster er et af de mest signifikante prismønstre, som enhver trader bør kender. Som kraftig indikation på afslutningen af en trend kan head and shoulders mønsteret hjælpe tradere til at vide, hvornår en trend er forbi, og markedet har ændret retning.

Hvis du lærer at genkende et head and shoulder mønster, vil du derfor kunne generere mange fremragende trading-muligheder og afholde dig fra at lave dårlige investeringer på en død trend.

Sådan genkender du et Head and Shoulders mønster

Som navnet antyder, består et head and shoulders mønster af en venstre skulder, et hoved, en højre skulder og en halsudskæring.

I en optrend begynder et head and shoulders mønster at opstå ud fra de to sidste toppe i den intakte trend. Indtil videre ser alt normalt ud, og trenden lader til at være i god stand: Markedet danner et nyt højdepunkt, der er ledsaget af en stor omsætning. Denne top udgør den venstre skulder i head and shoulders mønsteret.

 

Head and Shoulders mønster

Efter en korrektion med lav omsætning danner markedet en ny, højere top, hovedet i mønsteret. Under den efterfølgende korrektion bevæger markedet sig imidlertid til omtrent samme prisniveau som det foregående lavpunkt. Det er det første tegn på, at en trend har problemer: I en intakt trend vil hvert på hinanden følgende højdepunkt og lavpunkt være højere end det forudgående højdepunkt/lavpunkt. Under korrektionen gennembryder trenden også ofte sin egen trend linje.

Ved at forbinde de to lavpunkter, det før og det efter toppen, kan en trader indtegne head and shoulder mønsterets halsudskæring. Halsudskæringen er den vigtigste linje i et head and shoulders mønster, og vi vender snart tilbage til den.

Efter markedet har nået prisniveauet for den foregående bund, vender det og forsøger at danne en ny top. Denne bevægelse er imidlertid ledsaget af en mistænkeligt lav omsætning og klarer ikke at bevæge sig op over den foregående top. I stedet danner markedet den næste top ved et væsentligt lavere prisniveau end den foregående top, hvorefter det vender og begynder at falde igen.

Ved at gennembryde halsudskæringen fuldfører markedet head and shoulders mønsteret. Optrenden er nu forbi og er blevet til en nedtrend.

Head and shoulders mønsteret virker også som en indikation på en bundvending. I det tilfælde er alle de ovennævnte retninger de modsatte.

Sådan trader du på head and shoulders mønsteret

Generelt er head and shoulders mønsteret ikke andet end afslutningen på en optrend og begyndelsen på en nedtrend. I bakspejlet er konversionsperioderne nemme at spotte og kræver ikke nødvendigvis nogen viden om head and shoulders mønsteret, for at du skal kunne forstå dem. “Hvorfor”, spørger mange nye tradere så, “skal vi overhovedet bekymre os om head and shoulders mønsteret til at begynde med?”

Så snart du har oplevet dannelsen af head and shoulders mønsteret i realtid, vil du indse, hvad fordelene er ved at kende dette prismønster: Det kan hjælpe dig til at erkende prisvendinger langt tidligere end simpel trend analyse. Ved trend analyse er det utroligt svært at fange alle de små tegn på en forestående vending og sætte dem ind i en sammenhæng. Svære beslutninger afføder fejl. Head and shoulders mønsteret gør derimod beslutningen let.

Hvor fuldførelsen af den dobbelte top kommer samtidig med gennembrydningen af halsudskæringen, kommer de første tegn på, at trenden er i vanskeligheder langt tidligere.

  • Den unormalt lange vending, der kommer efter hovedtoppen, er det første tegn på, at der er noget galt. På dette tidspunkt er trenden stadig intakt.
  • Bevægelsen op til den anden skulder er ledsaget af lav omsætning, endnu et tegn på en aftagende trend, som du kun kan erkende, hvis du kender head and shoulders mønsteret.
  • Når markedet begynder at vende efter dannelsen af den anden skulder, ved du, at du har med et head and shoulder mønster at gøre, og hvad der vil ske som det næste.

Med simpel trend analyse ville du stadig være usikker på, hvad der vil komme til at ske, og du ville spilde dyrebar tid med at træffe beslutninger.

Head and Shoulders mønster
Giv din vurdering