Trading strategi til binære optioner

En trading strategi skal passe til traderen for at den virker godt. Denne artikel vil giver dig nogle få eksempler på strategier, du kan anvende, alt afhængigt af din personlighed.

En trading strategi til binære optioner for risikoavers tradere

Hvis du er en risikoavers trader og foretrækker at vinde mange af dine handler i forhold til at få stort udbytte af hver enkel handel, bør du vælge en strategi, der genererer relativt sikre forudsigelser. Med denne slags strategi vil du imidlertid ikke få de bedste afkast, når du vinder en handel. Her er to strategier, du bør kunne bruge til at få en høj gevinstfrekvens i din trading.

Trading på punkt 2

Én af de sikreste strategier, der findes, som består i at trade på, at kursen bryder gennem et punkt 2, kan garantere dig sikre afkast over lange perioder.

I en optrend dannes et punkt 2 for hver ny top. Så snart prisen stiger over prisniveauet fra den foregående top, vil det trigge mange limit og stop loss ordrer lagt af andre tradere og skabe en stor prisbevægelse i opadgående retning. Du kan trade på denne bevægelse med en High/Low option med relativt kort løbetid.

I en nedadgående trend dannes et nyt punkt 2 for hver ny bund, og et nyt punkt 3 for hver ny top. I denne situation skal du trade High/Low optionen, når prisen bevæger sig forbi prisniveauet for den foregående bund.

Under alle omstændigheder bør denne strategi med en lille smule erfaring kunne garantere dig, at du vinder en stor procentdel af dine handler.

Læs mere om at trade på punkt 2 her.

Trading på dobbelte toppe og dobbelte bunde

Når det drejer sig om candlesticks, vil et givet mønster være mere gyldigt, jo længere det tager for mønsteret at udvikle sig. To af de største candlestick-mønstre er dobbelt top og dennes nøjagtige spejlbillede, dobbelt bund.

Desværre forholder det sig også sådan, at jo længere, det tager for et candlestick-mønster at opstå, og jo flere candlesticks, det indeholder, jo sjældnere er det også. Det kræver derfor tid og færdighed at finde dobbelte toppe og dobbelte bunde. Du skal gennemse en masse forskellige aktiver og tidsrammer. Når du finder en dobbelt top eller en dobbelt bund, har du til gengæld en god sandsynlighed for at tjene på din handel.

Lige som for dobbelt toppe og dobbelte bunde kan du trade på ethvert stort candlestick-mønster med lav risiko. Når du laver en strategi, er det meget almindeligt at inkludere andre mønstre, der indikerer fortsættelse eller vending, men du bør stadig huske at holde din strategi simpel.

En trading strategi til binære optioner for risikovillige tradere

Hvis du foretrækker et højt afkast af hver vunden handel i forhold til at vinde en stor procentdel af dine handler, bør du vælge en mere risikabel strategi. Her er to strategier, du kunne prøve.

Gap strategi

Et gap opstår, når en candlestick åbner langt fra lukkeprisen for den foregående candlestick. I teorien har prisen en tendens til at lukke dette gap. Du kan investere i denne forudsigelse og tjene penge ved at trade på gappet.

Desværre lukkes gappet ikke altid til. Gap strategen indebærer derfor en betydelig risiko. Gaps er på den anden side kortlivede, og du skal trade på dem vha. optioner med relativt kort løbetid, så du kan udføre masser af handler på kort tid og få øjeblikkelig feedback.

Gaps er også almindeligt forekommende. De opstår næsten en gang i timen på markeder, der åbner i forskellige tidszoner, og hver gang vigtige nyheder rammer markedet. Hvis den anvendes korrekt, kan gap strategien derfor generere store afkast på kort tid.

Simple candlestick-mønstre

Simple candlestick-mønstre består kun af én candlestick. Selv om hver eneste candlestick gør det muligt for dig at udlede en konklusion om fremtidige prisbevægelser, og nogle af dem er særligt betydningsfulde, vil forudsigelser om markedsbevægelser baseret på så lille en stikprøve nødvendigvis indebære en høj risiko.

Lige som gap strategien hjælper trading på simple candlesticks dig med at udføre mange handler i et kort tidsrum. Dit gevinstpotentiale er derfor enormt, når du anvender en strategi som denne.

Sikre signaler er sjældne

Generelt gælder denne simple regel for alle strategier til handel med binære optioner: En sikker strategi vil generere færre, men sikrere, signaler. Med en mere risikabel strategi vil du kunne udføre flere handler, men du vil vinde en mindre andel af dem. Sikre signaler er simpelthen sjældnere end mere risikable signaler.

Trading strategi til binære optioner
Giv din vurdering