Teknisk analyse for aktier og futures

De fleste tradere spørger sig selv, om der er nogen forskel på teknisk analyse, når den anvendes til aktier, og når den anvendes til futures. Svaret er: Ja og nej. Selv om det grundlæggende ved den tekniske analyse forbliver det samme, uanset hvilken type aktiv, den anvendes på, er der nogle væsentlige forskelle, som alle tradere bør kende for at kunne få succes på et hvilket som helst marked.

Teknisk analyse blev oprindeligt udviklet for at kunne forudsige prisudviklingen for aktier. Senere blev principperne overført til futures. De grundlæggende redskaber er derfor de samme. Du kan bruge candlestick mønstre, tekniske indikatorer, trend analyse og så videre til både aktier og futures. Hvis du ved, hvordan man anvender disse redskaber til enten aktier eller futures, vil du nemt kunne tilpasse dem til det andet domæne.

Futures og aktier er imidlertid forskellige typer aktiver med unikke egenskaber, og de skal derfor håndteres forskelligt inden for specifikke områder.

Forskelle mellem teknisk analyse for aktier og futures

Den væsentligste forskel mellem teknisk analyse for aktier og futures udgøres af de foretrukne redskaber til at forudsige prisbevægelserne. Selv om de fleste tekniske analyseredskaber kan benyttes til både aktier og futures, bruges de normalt ikke på samme måde.

Chartmønstre inden for trading med råvarer har f.eks. en tendens til ikke at udvikle sig lige så tydeligt som for aktier. Futures-tradere forlader sig derfor i stort omfang på kortsigtede indikatorer. Hvor det kan give god mening at anvende 200-dages glidende gennemsnit for aktier, er det alt for lang en tidsramme til, at det kan generere gyldige forudsigelser for futures. Du vil f.eks. kunne skabe bedre signaler med et 14-dages glidende gennemsnit.

Derudover er tekniske aktieanalytikere stærkt afhængige af indikatorer om markedsstemning og contrary opinion. Markedsstemningsindikatorer forsøger at finde ud af, hvad bestemte, vigtige grupper, f.eks. banker, pensionsselskaber og børstradere, foretager sig lige nu. Contrary opinion-indikatorer måler hele markedets bullishness eller bearishness, antager, at størstedelen af traderne tager fejl, og forudsiger det stik modsatte. Ifølge denne teori er det mest sandsynligt med faldende priser, hvis de fleste tradere forventer stigende priser. Futures-markederne drives derimod af mere økonomiske årsager, hvilket er grunden til, at contrary opinion- og markedsstemningsredskaberne passer mindre godt til futures-markeder.

For futures-markeder er disse redskaber altså langt mindre brugbare. Tekniske analytikere af råvarer og valutaer forlader sig derfor på en mere ren form for teknisk analyse: Trend analyse, candlestick mønstre og klassiske tekniske indikatorer som f.eks. glidende gennemsnit og RSI.

Når fundamental analyse anvendes på aktier, benyttes en pengestrømsanalyse for at afgøre, om penge i øjeblikket flyder ind i eller ud af en aktie. Nogle tradere antager, at jo flere midler, banker, pensionsfonde og andre storinvestorer i øjeblikket har til rådighed, jo højere er potentialet for stigende priser. Denne teori gælder ikke for futures, fordi der ikke findes nogen investorer, der er nødt til at investere deres likvide midler i en given råvare eller valuta.

Aktietradere kan desuden sammenligne en enkelt aktie med den gennemsnitlige præstation for aktiens marked som et hele, eller, mere specifikt, med virksomhedens umiddelbare konkurrenter. Når det kommer til futures, er der ingen sådan mulighed for at sammenligne signaler. Olie, guld og dollaren er i en gruppe for sig og kan ikke sammenlignes med andre aktiver.

Som trader skal du kende og forstå disse forskelle, og mest af alt skal du være opmærksom på dem, når du afprøver din trading-strategi på en ny type aktiv. Hvis din strategi giver gode afkast på aktier, men lader tilbage at ønske for valutaer, kan det måske skyldes disse aktivers forskellige natur. Når han står over for en situation som denne, vil en erfaren trader enten kunne tilpasse sin strategi eller helt holde op med at anvende strategien på valutaer.

Teknisk analyse for aktier og futures
Giv din vurdering