Sådan vælger du et aktiv

Valget af et aktiv er et vigtigt skridt på vejen mod at få succes som trader. Der er dog et par ting, du skal vide.

Sådan vælger du et aktiv: Det skal du have for øje

Tidszonekonsekvenser

Det første og væsentligste aspekt, du skal overveje, når du vælger et aktiv, er, hvilken tidszone aktivet handles i. Trading-tiderne varierer meget for hver aktivtype. Aktier handles på de markeder, hvor de er hjemmehørende. Det betyder, at du kun kan investere i binære optioner baseret på en aktie, når denne akties hjemmemarked holder åbent for trading. Når aktiens hjemmemarked er lukket, vil der ikke være nogen prisbevægelser for aktien, hvorfor du ikke kan investere i en binær option baseret på denne aktie.

Afhængigt af hvor du bor, kan tidszonekonsekvenserne gøre nogle aktier næsten umulige at handle med for dig. For at trade amerikanske aktier vil asiatiske tradere skulle stå op midt om natten. Det samme gælder amerikanske tradere, der gerne vil handle med asiatiske aktier. De færreste tradere har lyst til at tilbringe alle deres nætter fra nu af på at trade binære optioner. Derfor skal de sikre sig, at det aktiv, de vælger at trade, er tilgængeligt på bekvemme tidspunkter. For aktier betyder det som regel, at du bør vælge aktier fra dit eget hjemmemarked.

Valutaer bliver på den anden side handlet på hver eneste større børs i hele verden, hvorfor der altid vil være et åbent marked. Derfor kan du trade valutaer løbende fra mandag til fredag. Det samme gør sig gældende for råvarer. Råvarer trades også på alle de største markeder og er derfor løbende tilgængelige fra mandag til fredag.

Valg af en trading-periode med stor eller lille omsætning

Nogle brokere begrænser trading-tiderne for råvarer og i mindre omfang også for valutaer til et sted mellem 16 og 20 timer om dagen. Det har at gøre med det til enhver tid aktive antal af tradere på markedet. Selv om der altid er et åbent marked for handel med valutaer og råvarer i løbet af ugen, vil antallet af aktive trader variere kraftigt afhængigt af, hvor mange af de større markeder, der er åbne for trading.

Når de europæiske og amerikanske markeder er åbne, er omsætningen stor. Når alle de største markeder derimod er lukkede, er omsætningen væsentligt lavere. De to markedssituationer udviser forskellige trading-egenskaber, og man bør ideelt set trade på dem med forskellige trading-strategier.

Aktier trades på den anden side kun på deres hjemmemarkeder. De udviser derfor ikke de samme egenskaber som valutaer eller råvarer. Deres markedssituation påvirkes i stedet af, at der findes en åbningstid og en lukketid. Omkring disse tidspunkter vil tradere, specielt daytradere (tradere, der ikke beholder deres poster natten over), opføre sig på særlige måder, der påvirker markedet.

Afhængigt af din trading-strategi bør du vælge en markedssituation, der enten udviser aktieegenskaber eller valuta-/råvareegenskaber. Tradere med en gap-strategi bør f.eks. investere i aktier, hvorimod tradere med en langsigtet trend-strategi bør overveje valutaer.

Viden

Viden er et tveægget sværd. Afhængigt af hvor du kommer fra og hvilket aktiv du trader med, ved du enten en masse om det aktiv, du kigger på, eller også ved du næsten ingenting. Nogle tradere prøve at bruge deres viden til egen fordel, og nogle tradere handler kun med aktiver, som de intet ved om.

Hvis du er født i Amerika, vil du f.eks. have naturlig kontakt med de fleste af de amerikanske aktiver, du kan investere i med en binær option. Nogle tradere argumenterer for, at denne viden giver dig en iboende fordel. Du ved, hvordan virksomheden klarer sig, så du har allerede en idé om, hvor prisen kan bevæge sig hen.

Der er imidlertid også nogle tradere, der argumenterer for det stik modsatte. De siger, at teknisk analyse er baseret på koldblodig chart-analyse, ikke på forudfattede forestillinger om en virksomhed. De mener derfor, at jo mindre du ved om et aktiv, jo bedre er det. Din viden vil i så fald ikke kunne forstyrre din tekniske analyse.

En trader, der anser viden for at være en fordel, vil investere i aktiver fra sit eget hjemmemarked og trade på sin egen valuta eller råvarer, han er fortrolig med. En amerikansk trader vil måske investere i Bank of America, US-dollar og olie. En trader, der mener, viden er en ulempe, vil i stedet trade aktiver fra et marked, han ikke kender noget til. En amerikansk trader vil måske investere i kinesiske banker, australsk dollar mod new zealandsk dollar eller kobber.

Desværre er der ingen, der har ret eller uret, hvad dette angår. Som trader skal du selv afgøre, hvilken tilgang du vil følge. Vi anbefaler, at du prøver begge tilgange og holder dig til den tilgang, der virker bedst for dig. Sørg for at holde en detaljeret logbog over dine trading-resultater, så du kommer frem til en god beslutning.

Sådan vælger du et aktiv
Giv din vurdering