Den vigtigste regel for en trading strategi til binære optioner

Her på BinaereOptioner.dk har vi præsenteret dig for artikler om trend analyse, candlestick mønstre og tekniske indikatorer. Vi har diskuteret forskellige tidsrammer, forskellige typer aktiver og forskellige typer af binære optioner. Alle oplysningerne i disse artikler er ekstremt valide og kan være meget vigtige for din trading.

Ved første blik kan det derfor virke, som om en trading strategi vil give bedre resultater, jo flere af disse metoder den inkorporerer i beslutningsprocessen. Det er imidlertid en forkert konklusion. I trading i den virkelige verden skal du afstå fra at inkorporere alle disse metoder i din strategi.

Den vigtigste regel: Kiss-reglen

For at forstå hvorfor, kan vi kigge på et eksempel: En succesrig pokerspiller vinder ved at tvinge sin modstander til at træffe vanskelige beslutninger. Jo mere vanskelig beslutningen er, jo større er sandsynligheden for, at han vil begå en fejl. Forestil dig nu, at du spiller mod nogen, der vil sætte dig under pres ved hver lejlighed, han får, og som tvinger dig til at træffe så mange vanskelige beslutninger, som han kan. Det vil være uundgåeligt, at du begår flere fejl, end når du spiller mod en anden, der giver dig en masse gratis kort og lader dig træffe lette beslutninger.

Den samme regel gælder også for trading: Vanskelige beslutninger medfører fejl. Hvis din trading strategi tvinger dig til at træffe en beslutning på grundlag af fem forskellige indikatorer, markedstrend og candlestick mønstre, bliver det meget vanskeligt at træffe en beslutning. Der er for mange involverede faktorer til at generere et klart signal, så din trading bliver til gætværk.

Herudover er der tidsfaktoren. Nøjagtigt lige som det tikkende ur i online-poker lægger et utåleligt pres på dig, når du skal træffe vanskelige beslutninger, vil en trading-mulighed true med at gå din næse forbi, mens du forsøger at evaluere fem indikatorer, hvilket genererer endnu mere pres og fremtvinger endnu flere fejl.

Hvordan du fortolker syndfloden af informationer, vil i det store og hele afhænge af, hvordan din fornemmelse for et givet aktiv er. Du vil derfor miste den største fordel, en trading strategi giver dig: At fjerne gætværk og følelser fra din trading.
En kompleks trading strategi kan måske virke sofistikeret, men det er den ikke. En sofistikeret trading strategi gør det nemt for traderen at træffe beslutninger.

Derfor er den vigtigste regel, når du laver en trading strategi, KISS-reglen: Keep it simple, stupid.

Sådan perfektionerer du din strategi og holder den simpel på samme tid

Alle tradere kender og forstår naturligvis tilskyndelsen til at blive ved med at perfektionere en trading strategi. Perfektionen bør dog udspringe af ændringer af de allerede eksisterende parametre i din trading strategi, ikke ved at tilføje nye parametre. Det er f.eks. en langt bedre beslutning at finjustere en teknisk indikator, end det er at tilføje nye tekniske indikatorer til en strategi, fordi det ikke vil forøge det genererede signals kompleksitet.

Når du f.eks. arbejder med to glidende gennemsnit og genererer signaler ved den hurtigere linjes krydsning af den langsommere linje, er det almindeligt at ændre antallet af perioder, begge glidende gennemsnit anvender, indtil du finder en indstilling, du er tilfreds med. Ved at gøre dette holder du dit signal nemt og ligetil. Hvis du derimod tilføjede tre indikatorer mere til din strategi, ville det gøre den mere kompleks og føre til dårlige beslutninger.

Enhver ændring, der ikke forøger signalets kompleksitet er en ændring, du kan lave, men under alle omstændigheder bør du ikke overdrive. Når først du har fundet en strategi, der virker for dig, så hold dig til den. Din succes med trading afhænger mere af, hvor godt du anvender din strategi end af disse små justeringer.

Nøglen til god anvendelse af strategien er erfaring. Hver gang du ændrer noget, vil du miste en del af din erfaring.

Du bør derfor forsøge at finde en let strategi, du er tilfreds med, så hurtigt som muligt, og så holde dig til den.

Den vigtigste regel for en trading strategi til binære optioner
Giv din vurdering