Kan fortiden forudsige fremtiden?

Et af de hyppigst ytrede kritikpunkter mod teknisk analyse er anvendelsen af historiske prisbevægelser til at forudsige fremtidige prisbevægelser. Kritikerne hævder, at de to ting intet har med hinanden at gøre, og at hele præmissen for teknisk analyse derfor er forkert. De siger, at tekniske mønstre som trends er rene tilfældigheder, og at der ikke er nogen grund til at tro, at de vil fortsætte ind i fremtiden.

Den type meninger forvirrer mange nye tradere af binære optioner og fører til dårlige beslutninger. Denne artikel adresserer kritikken og viser, hvorfor fortiden rent faktisk kan bruges til at forudsige fremtiden.

Prøv at trade nu, eller læs videre på artiklen under tabellen…

De 5 bedste binære brokere

Broker 
Demo
Signaler
Læs mere
 
5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
iqoptions_logo_200x365 stjerner
Ja
Nej
AnmeldelseÅbn gratis konto
4,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
Porter-Finance-logo-200x364,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto

Fortiden er den eneste måde at forudsige fremtiden på

Lad os for det første overveje, hvor skandaløs den forhåndenværende anklage er: Bortset fra nogle eksempler inden for naturvidenskaberne som f.eks. fysik er ekstrapolation af fortiden den eneste måde at forudsige fremtiden på.

Hvorfor ved lægerne, at kræft vil medføre døden i en vis procentdel af tilfældene? Fordi de bruger fortidige erfaringer til at forudsige fremtiden for det forhåndenværende tilfælde. Vejrudsigten, enhver form for forudsigelse af politisk eller social art og endda global opvarmning forudsiger alle fremtiden på grundlag af fortiden.

Ingen form for analyse kan eksistere uden at bruge fortidige erfaringer til at danne antagelser om fremtiden. Rent faktisk gør fundamental analyse nøjagtigt det samme i endnu større omfang. Fundamental analyse anvender ikke blot fortiden til at forudsige fremtiden for en virksomhed, et land eller en økonomi, den antager også, at nogle af de målbare konsekvenser af dens forudsigelse vil påvirke prisen på et aktiv på samme måde, som de har gjort det i fortiden.

Sammenlignet med præmissen for teknisk analyse er den fundamentale analyses antagelser langt vildere. De drager kun fordel af, at de er blevet gentaget så uophørligt, at de fleste mennesker er holdt op med at stille spørgsmålstegn ved dem.

Det er derfor svært at forstå, hvorfor særligt proponenterne for fundamental analyse kritiserer teknisk analyse for at anvende fortiden til at forudsige fremtiden, mens de selv gør nøjagtigt det samme i endnu større omfang.

Sådan kan fortiden forudsige fremtiden

Statistikere skelner mellem beskrivende statistik og induktiv statistik. Beskrivende statistik henviser til præsentation af data, mens induktiv statistik henviser til konklusioner og forudsigelser, der udledes af disse data. Populationsdata for vildtlevende løver i Afrika er et eksempel på beskrivende statistik. Hvis antallet falder kontinuerligt, vil forudsigelsen, at løver snart vil uddø i Afrika, være induktiv statistik.

Tekniske analytikere gør nøjagtigt det samme som en videnskabsmand, der forudsiger populationstal for løver: De tager fortiden og forsøger at finde ud af, hvad der foregår. De forudsiger dernæst, hvad der vil ske, hvis intet ændrer sig, og hvad der ville skulle ske for at gøre deres forudsigelse ugyldig. Det er faktisk ikke en fremgangsmåde, andre tradere skulle kritisere – det er en gennemprøvet metode, som med sikkerhed genererer gyldige resultater.

Fundamentale analytikere antager på den anden side, at der er en forbindelse mellem fundamentale indikatorer som f.eks. årsregnskaber elle økonomiske data og prisen på et aktiv. En sådan forbindelse er aldrig blevet bevist, og den muliggør følgelig ikke nogen definitiv forudsigelse om fremtiden.

Anvendelse af udokumenterede metoder, der ikke kan danne forudsigelser, er den nøjagtige definition på en meget uvidenskabelig tilgang. Tradere bør derfor ikke blive overraskede, hvis markedet ikke afspejler det, som fundamental analyse vagt har lovet dem.

Kan fortiden forudsige fremtiden?
Giv din vurdering