Valg af indikatortyper

Valget af den rigtige indikatortype til din strategi er afgørende for din succes som binær trader. Denne artikel forklarer de forskellige typer signaler, som indikatorer genererer, og hvilke tradertyper, der bør anvende hvilke signaler.

De forskellige indikatortyper

Som binær trader skal du bestemme dig for, om du vil være trend-følgende trader eller swing-trader. Afhængigt af dit valg findes der flere specialiserede indikatorer, der vil virke godt for den strategi, du trader efter. Hvis du anvender den forkerte slags indikator til din strategi, vil du generere de forkerte signaler. Disse signaler vil være i strid med dine andre indikatorer og kan måske koste dig en masse penge.

Her følger de typer af signaler, som tekniske indikatorer kan danne til dig:

1) Krydsninger

Ifølge dens simpleste definition henviser en krydsning blot til to linje, der krydser hinanden. En krydsning kan ske, når:

Alle disse tre begivenheder vil sandsynligvis afstedkomme en signifikant ændring i markedsstemningen, der vil føre til et breakout. Krydsningsindikatorer er følgelig gode redskaber for breakout-tradere og enhver trader med en trend-følgende tilgang.

2. Oscillatorer

Oscillatorer sætter den nuværende pris i relation til markedets handelsinterval over et bestemt antal perioder. De fleste indikatorer anvender en værdi fra 0 til 100 eller fra -100 til +100 til at vise dig markedets aktuelle relative position. Når oscillatoren nærmer sig sine yderpunkter, er det et tegn på et overvurderet marked (øvre yderpunkt) eller et undervurderet marked (nedre yderpunkt).

Oscillatorer kan fungere både for trend-følgere og swing-tradere. Trend-følgere kan bruge oscillatorer til at finde aftagende trends. Når oscillatoren danner en ny top, uden at markedet danner en ny top, er denne uoverensstemmelse som regel et kraftigt tegn på, at trenden er i vanskeligheder.

Trend-følgere ved derfor, at de ikke længere bør investere i binære optioner, der forudsiger en fortsættelse af trenden, men i stedet bør begynde at lede efter tegn på en forestående vending. Swing-traders kan på den anden side fortolke enhver bevægelse af oscillatoren ind i overvurderede eller undervurderede områder som et tegn på en aftagende bevægelse. De ved derfor, at de ikke længere skal investere i denne bevægelse og i stedet skal begynde at lede efter begyndelsen på en bevægelse i den modsatte retning.

3. Konvergens og divergens

Konvergens beskriver generelt den situation, at to linjer kommer stadigt nærmere på hinanden. Disse linjer kan være prisniveauer som f.eks. modstands- og støtteniveauer eller to indikatorlinjer som f.eks. to forskellige glidende gennemsnit, der nærmer sig hinanden. Generelt set er konvergens i sig selv ikke noget trading-signal. Konvergens forudsiger hverken stigende eller faldende priser. Konvergens forudsiger derimod et snævert handelsinterval.

Når et modstandsniveau og et støtteniveau konvergerer mod hinanden, som det f.eks. sker i et fortsættelsesmønster, vil markedet blive fanget mellem de to niveauer. Efterhånden som handelsintervallet indsnævres, vil sandsynligheden for at vinde en touch eller boundary option blive mindre. En trader er nødt til at justere sin trading i overensstemmelse hermed.

Divergens beskriver på den anden side to linjer, der bevæger sig væk fra hinanden. Når to glidende gennemsnit f.eks. bevæger sig væk fra hinanden, indikerer det en tiltagende, stadigt hurtigere, bevægelse. Det samme gælder for tilfældet, hvor markedet bevæger sig længere væk fra et glidende gennemsnit. Både swing-tradere og trend-følgere kan benytte sig af denne type divergens som en indikation på en stærk trend eller bevægelse og indse, at de ikke bør forvente en vending i markedsretning i den nærmeste fremtid.

Valg af indikatortyper
Giv din vurdering