Indgangspunkter

Inden for binære optioner er det lige så essentielt for at få succes med tradingen at finde det rigtige indgangspunkt, som det er korrekt at forudsige, hvad der vil ske på markedet. Hvis du korrekt har forudsagt prisretningen men investeret for tidligt eller for sent, vil din forudsigelse være uden værdi.

Denne artikel vil vise dig, hvilke indgangspunkter, du kan bruge, og hjælpe dig med at finde det rigtige indgangspunkt for din trading-strategi.

1. Trading på breakout

Fuldførelsen af et mønster og krydsningen af en trendlinje er signifikante begivenheder, som mange tradere er nødt til at reagere på. Som en konsekvens heraf vil der være et stort antal ordrer. Nogle tradere vil lukke positioner, der gå imod det signal, markdet lige har givet dem, mens andre tradere vil åbne nye positioner i den retning, som markedet lige har indikeret.

Det betyder, at der vil være en kraftig prisbevægelse i retning af signalet. Denne kraftige bevægelse kaldes et breakout. Når markedet bryder ud af et mønster eller gennem en trendlinje, er det en god investeringsmulighed, du kan bruge som indgangspunkt.

Breakouts opstår i forbindelse med en række begivenheder:

Så snart du ser, at et breakout er i gang, kan du investere i en High/Low option i retning af breakoutet. Sørg for at vælge en passende løbetid, så vil du have en god chance for at vinde denne handel. Hvis du kan finde en Touch option med en rimelig målpris, kan du tjene en endnu større profit.

Prøv at trade nu eller læs videre på artiklen under tabellen…

De 5 bedste binære brokere

Broker 
Demo
Signaler
Læs mere
 
5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
iqoptions_logo_200x365 stjerner
Ja
Nej
AnmeldelseÅbn gratis konto
4,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
Porter-Finance-logo-200x364,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto

2. Trading på pullback

Selv et breakout vil ske i form af en trend, hvilket betyder, at efter breakoutet har bevæget sig kraftigt i et stykke tid, vil markedet skulle gå igennem en konsolideringsperiode for at generere nyt momentum. Eftersom breakoutet var en meget stærk bevægelse, kan du også forvente, at konsolideringen bliver relativt kraftig.

Efter et breakout har fundet sted, kan du derfor begynde at lede efter tegn på en vending og også bruge dem som indgangspunkter. Denne vending, som kaldes et pullback, vil med stor sandsynlighed finde sted. Hvis du ser et pullback, kan du investere i det med en High/Low option. Hvis du kan forudsige pullbackets rækkevidde, for eksempel ved at bruge procent-retracements eller Bollinger Bånd, vil du måske kunne vinde en Touch option.

3. Trade på bevægelsen efter pullback

Efter markedet har opbygget nok momentum til at fortsætte i retning af breakoutet, vil pullbacket standse, og priserne vil genoptage deres tidligere retning. Du kan også anvende denne bevægelse som indgangspunkt. Eftersom markedet sandsynligvis ikke vil bevæge sig så hurtigt som under selve breakoutet, er det lidt mere risikabelt at trade på en Touch option i dette tilfælde.

Du kan derimod trade en High/Low option med lavere risikoniveau end under breakoutet. Eftersom pullbacket allerede har fundet sted, er markedet nu blevet mere forudsigeligt og mindre uregelmæssigt, hvilket bør være til din fordel, når du skal finde den rigtige timing.

4. Foregribelse af breakoutet

Nogle tradere finder det nemt at forudsige, hvornår et breakout vil finde sted. Disse tradere kan investere i en Touch option eller en High/Low option, før breakoutet reelt finder sted, hvilket gør det muligt for dem at få bedre vilkår.

5. Trading på gappet

Når markedet afsætter et gap i en aktiepris, vil dette gap sandsynligvis lukkes. Du kan lede efter sådanne gaps på markedet og investere i optioner, der forudsiger lukningen af gappet.

6. Dannelse af indgangssignaler med tekniske indikatorer

En nem og hurtig måde at generere signaler på er anvendelsen af tekniske indikatorer. Tekniske indikatorer findes der mange af, og der findes også mange muligheder for at anvende dem til indgangssignaler. En af de mest almindeligt anvendte er de to glidende gennemsnit, et hurtigere glidende gennemsnit baseret på færre perioder og et langsommere glidende gennemsnit baseret på flere perioder.

Hver gang det hurtigere glidende gennemsnit krydser det langsommere glidende gennemsnit i opadgående retning, genererer det et bullish signal. Hver gang det hurtigere glidende gennemsnit krydser det langsommere glidende gennemsnit i nedadgående retning, genererer det et bearish signal.

Brug af candlestick mønstre og momentum-indikatorer for bedre timing

Candlestick mønstre kan give dig kortfristede indikationer om fremtidige prisbevægelser. Nogle tradere bruger candlestick mønstre til at finde bedre indgangspunkter. De anvender f.eks. candlesticks til at afgøre, hvor lang et breakout vil bevæge sig eller hvornår pullbacket vil standse.

Momentum-indikatorer kan give dig en lignende indsigt i, hvor meget momentum, der er til overs til en bevægelse. Du kan bruge dem til at forudsige den energi, som en bevægelse har tilbage til at fortsætte i den oprindelige retning.

Indgangspunkter
Giv din vurdering