Sådan evaluerer du trends

En ideel trend er en række af på hinanden følgende prissøjler, der bevæger sig i samme retning i alle detaljer.

I en ideel optrend er hver eneste åbningspris, lukkepris, højdepunkt og lavpunkt højere end den forudgående. I en ideel nedtrend er hver åbningspris, lukkepris, højdepunkt og lavpunkt lavere end den forudgående.

Særligt swing-tradere skal være opmærksomme på hver eneste søjle for at afgøre, om den nuværende bevægelse stadig har nok energi tilbage, eller om den vil slutte og vende snart.

Bedømmelse af trends

Som for alle andre aspekter ved trading lader virkeligheden lidt tibage at ønske. Når du finder en trend, vil der være et antal afvigende perioder, der bevæger sig i den forkerte retning. Nogle gange vil disse perioder være en konsekvens af markedsbevægelser uden særlig betydning, men af og til vil de være en legitim indikation på en aftagende bevægelse.

Din opgave som trader er at skelne mellem de to situationer i realtids-trading. Det er ikke nogen nem opgave, og specielt nye binære tradere blive ofte nervøse, når der er en enkelt søjle, der ikke stemmer overens med deres forudsigelse, hvilket vil få dem til at træffe dårlige beslutninger.

For at få held med at afgøre om en trend og en bevægelse stadig er intakt og gyldig, skal du bruge din dømmekraft på flere forskellige måder:

1) Signifikans

Der findes signifikante markedsbevægelser, og der findes markedsbevægelser uden noget særlig betydning. Du bør have en regel, der klart definerer, hvad signifikans betyder.

Som swing trader kunne du f.ek. forlade enhver bevægelse, så snart en periode lukker en bestemt procentdel højere (i en nedtrend) eller lavere (i en optrend) end den foregående periode.

Hvor lange skal en enkelt søjle bevæge sig for, at du skal holde op med at have tiltro til bevægelsen? Hvilken procentdel, du skal vælge, bør afhænge af din tidsramme (jo kortere tidsramme, jo mindre procentdel) og din erfaring med aktivet.

Hvis du gerne vil automatisere processen, kan du bruge momentum-indikatorer som f.eks. average true range eller Bollinger bånd.

Som trend følger har du brug for en lignende regel. Hvis en optrend skaber et højdepunkt, der er lavere end det foregående højdepunkt, skal du så holde op med at investere, eller skal du vente på, at trenden gennembryder trend linjen eller det foregående punkt 2? Hvis du har en klart defineret regel, vil det hjælpe dig med at træffe lette beslutninger, når situationen opstår.

2) Størstedelen

I en opadgående bevægelse vil hver eneste søjle ikke være en perfekt stigende søjle. Nogle søjler vil endda være perfekte faldende søjler, men de fleste søjler bør stadig være stigende søjler. Som swing trader bør du definere en bestemt andel af gyldige retningsgivende søjler, hver bevægelse skal indeholde, før du vil investere i den.

Hvis bevægelsen har for mange afvigende perioder, passer den sikkert ikke godt til trading med din strategi, og du bør ignorere den.

På samme måde vil trends ikke altid bevæge sig på perfekt vis. De danner måske et punkt 3, der ikke har bevæget sig videre end det foregående punkt 2, og nogle gange danner de et nyt punkt 2, før de danner et nyt punkt 3.

Som trader skal du være opmærksom på dette og definere en andel ufuldkomne perioder, som du tillader hver trend at have. Så længe trenden bevæger sig inden for disse grænser, kan du stadig stole på den og investere i den. Hvis den har forladt disse grænser, vil det være klogt at lede efter bedre trends andetsteds.

Sådan evaluerer du trends
Giv din vurdering