Gaps, der sandsynligvis vil lukkes

Lukning af gaps er en fantastisk metode til at generere træfsikre forudsigelser, der kan trades på med høj gevinstfrekvens og højt afkast.

Hvad er et gap?

Et gap er et spring i markedet fra ét prisniveau til et andet mellem to perioder. Én periode åbner væsentligt højere eller lavere end den foregående periodes lukkepris.

Det åbne rum mellem den sidste periodes lukkepris og den nuværende periodes åbningspris kaldes et gap. Gaps indikerer en pludselig stigning i efterspørgsel eller udbud, der har fået markedet til at springe op eller ned.

Gaps er signifikante begivenheder. Enhver trader bør bemærke dem og justere deres trading i overensstemmelse hermed.

Problemet med gaps er, at der findes tre forskellige gaptyper, som hver for sig genererer meget forskellige indikationer. Breakaway gaps indikerer dannelsen af en ny trend. Runaway gaps indikerer, at den igangværende trend har tiltagende momentum. Exhaustion gaps indikerer, at den igangværende trend sandsynligvis er forbi.

Hvilke gaps vil sandsynligvis lukkes?

Ud af de tre gaptyper er det kun den ene, der sandsynligvis vil lukkes. Breakaway gaps og runaway gaps indikerer markedsbevægelser i retningen af gappet. Markedet vil derfor sandsynligvis ikke nå tilbage til gappets prisniveau igen i den nærmeste fremtid. I stedet vil markedet bevæge sig væk fra gappet.

Exhaustion gaps har derimod høj sandsynlighed for at lukkes.

Exhaustion gaps optræder i perioder med lav handelsomsætning, når nogle få tradere bliver ved med at skubbe markedet i retning af den foregående bevægelse, men de fleste tradere ikke længere er villige til at investere. Før eller siden vil disse få tradere ikke længere selv kunne opretholde det nuværende prisniveau. I stedet vil hovedparten af traderne trække markedet tilbage igen.

Efter gappet vil markedet måske være i stand til at opretholde det nye prisniveau i nogle få perioder, men det vil efterfølgende vende om og begynde at bevæge sig i den modsatte retning af gappet.

I tilfælde af et exhaustion gap vil det ikke tage lang tid for gappet at lukkes. Typisk lukker markedet gappet inden for få perioder: Så snart andre tradere indser, at trenden er i vanskeligheder, begynder de at indkassere deres profit og forstærker den forudsigelse, som exhaustion gappet har genereret. For at trade på lukning af gaps skal du lede efter exhaustion gaps.

Sådan trader du på lukning af gaps

Lukning af gaps kan generere meget træfsikre forudsigelser. Når du finder et exhaustion gap, kan du forudsige minimumsrækkevidden for bevægelsen: Bevægelsen vil mindst lukke gappet. Denne viden hjælper dig til at kunne investere i en touch option. Touch optioner genererer betydeligt højere afkast end high/low optioner, men de fordrer, at du anslår bevægelsens rækkevidde.

For lukning af gaps er det langt nemmere at anslå bevægelsens rækkevidde, end det er, når bevægelsen er ude i det åbne. Lukning af gaps giver derfor en fremragende mulighed for investering i en touch option. Du kan selvfølgelig også trade på gaps med high/low optioner. I så fald skal du sørge for at vælge en kort til mellemlang løbetid i forhold til tidsrammen på dit chart. Prøv at undgå at anvende for kort en løbetid, der ikke giver bevægelsen nok tid til at udfolde sig.

For at trade på lukning af gaps bør du aldrig anvende boundary optioner. Gaps gør det muligt at lave en stærk forudsigelse af den fremtidige markedsretning. At dække begge retninger med boundary options giver derfor en meget lille fordel sammenlignet med det højere afkast, som touch optioner genererer.

Gaps, der sandsynligvis vil lukkes
Giv din vurdering