Engulfing candlesticks

En af de mest betydningsfulde candlesticks er den “opslugende” (engulfing) candlestick. Du kan få en lang og succesrig trading-karriere ud af blot at trade på engulfing candlesticks. Generelt set er en engulfing candlestick en meget kraftig indikation på en ændring i markedsstemningen.

For at undgå at træffe dårlige beslutninger og for at drage nytte af denne tidlige indikation på fremtidige markedsbevægelser, bør alle tradere forsøge at finde en måde at inkorporere engulfing candlesticks i deres trading strategier på.

Hvad er en engulfing candlestick?

Candlesticks er særligt brugbare til at identificere umiddelbart forestående vendinger. Selv om der findes mange vendingsmønstre, og enhver professionel trader kan nævne mindst 40 af dem, er det vigtigste vendingsmønster, som alle tradere bør kende, en engulfing candlestick. En engulfing candlestick signalerer afslutningen på en bevægelse. En engulfing candlestick har to hovedkendetegn:

  1. En engulfing candlestick vender i den modsatte retning af den forudgående bevægelse.
  2. En engulfing candlesticks krop er større end den foregående periodes krop.

Hvis en candlestick opfylder begge disse to kriterier, kan den betegnes som en engulfing candlestick. Jo større en engulfing candlesticks krop er, jo mere betydningsfuldt er det signal, den genererer.

Trading på en engulfing candlestick

En engulfing candlestick indikerer ikke blot en ændring i markedsstemningen, men en usædvanligt stor ændring. Selv om et prischart ikke kan fortælle dig de nøjagtige årsager til denne ændring, fortæller en engulfing candlestick dig, at der tydeligvis er sket et eller andet. En begivenhed, der er betydningsfuld nok til at skabe en så abrupt, kraftig ændring i markedsstemningen, vil med stor sandsynlighed være betydningsfuld nok til at holde denne nye bevægelse i live i mindst de næste få perioder.

Generelt set indikerer en engulfing candlestick en umiddelbart forestående vending i retning af candlesticken. En nedadgående engulfing candlestick efter en forudgående opadrettet bevægelse indikerer en forestående bearish vending. En opadgående engulfing candlestick efter en forudgående nedadrettet bevægelse indikerer en forestående bullish vending.

Den simpleste tilgang til trading på engulfing candlesticks er blot at investere i en high/low option i retning af candlesticken, når denne er fuldført. I næsten alle tilfælde vil candlesticken efter en engulfing candlestick pege i den samme retning. For hver efterfølgende candlestick bliver effekten af en engulfing candlestick stadigt mindre betydningsfuld. Du bør derfor holde din løbetid kort, når du trader på en sådan strategi. Som hovedregel kan man sige, at jo kortere du vælger løbetiden, jo bedre er det.

Eftersom en engulfing candlestick sandsynligvis vil skabe en kraftig bevægelse, kan du også trade på den med en touch option for at få et højere afkast. I så fald bør du kombinere candlesticken med en indikator, der kan forudsige bevægelsens rækkevidde. Der er overordnet set ubegrænsede muligheder for dette, men de to hyppigst anvendte muligheder er:

1) Anvendelse af volatilitetsindikatorer

Ved at gange værdien af volatilitetsindikatorer som f.eks. average true range med antallet af perioder, du forventer, den kommende bevægelse vil vare, kan du udregne den afstand, bevægelsen vil tilbagelægge, og om en touch option er inden for bevægelsens rækkevidde. Hvis den er det, bør du kunne trade en touch option med relativt høj træfsikkerhed, så du vil kunne få et pænt afkast.

2) Anvendelse af standardafvigelsesindikatorer

Hvis man tager tilgangen med de volatilitetsbaserede indikatorer et skridt videre, finde der nogle indikatorer, der anvender standardafvigelsen til automatisk at udregne realistiske målpriser og modstands- og støtteniveauer. Den mest almindeligt anvendte indikator af denne type er Bollinger bånd.

Så snart en engulfing candlestick optræder, kan du bruge Bollinger bånd til at forudsige bevægelsesintervallet. Hvis din broker tilbyder dig en touch option med en strikekurs (målpris), der ligger inden for bevægelsens rækkevidde og har en realistisk løbetid, vil du kunne forvente at vinde denne type investering ofte nok til at kunne tjene et pænt udbytte på touch optioner.

Engulfing candlesticks
Giv din vurdering