Contrary Opinion strategi

Contrary opinion er en helt unik tilgang til at forudsige fremtidige prisbevægelser. Eftersom den ikke måler prisbevægelserne, men stemningen blandt markedets aktører, kan contrary opinion give en trader en dyb indsigt i, hvad markedet kan finde på at gøre som det næste. Derfor kan contrary opinion være et nyttigt element i enhver trend-baseret trading-strategi.

Hvad er contrary opinion?

Normalt taler vi om enten teknisk eller fundamental analyse. I teorien er contrary opinion som regel opført som et element i teknisk analyse, men i virkeligheden kan det bedre beskrives som en tredje teknik: Psykologisk analyse.

Teknisk analyse fungerer ud fra antagelsen af, at prisbevægelser udelukkende drives af udbud og efterspørgsel. En trader, der kan finde ud af, hvad der driver udbud og efterspørgsel, kan forudsige fremtidige prisbevægelser. Hvis vi accepterer denne antagelse, bliver det at tilføje et psykologisk element til vores trading-strategi et logisk træk, fordi det hjælper dig med at forudsige, hvad traderne vil gøre.

Contrary opinion gør netop det. Ved at analysere markedsaktørernes bullishness og bearishness forsøger contrary opinion at bestemme fremtidige prisbevægelser.

Det grundlæggende princip for contrary opinion er, at når det store flertal er enige om et eller andet, tager de som regel fejl. Ifølge teorien for contrary opinion bør en trader derfor forsøge at finde ud af, om flertallet af aktørerne på det aktuelle marked er bullish eller bearish og så gøre det stik modsatte.

For at bestemme markedsaktørernes bearishness og bullishness undersøges alle ugentlige finansnyhedsbreve. Eftersom mange tradere følger de råd, nyhedsbrevene kommer med, giver en sådan undersøgelse en god indikation på, hvad de fleste tradere mener om markedet.

Fortolkning af contrary opinion-tal

De fleste udbydere af contrary opinion leverer deres tal som en procentdel af markedsaktørerne, de mener er bullish pt. En værdi på over 75% anses for overvurderet. En markedstop og en bearish vending kan derfor være umiddelbart forestående. En værdi på under 25% anses for undervurderet. En markedsbund og en bullish vending kan derfor være på vej.

Der er dog nogle tradere, der tilpasser disse tal. De argumenterer for, at der er en generel bullish tendens på markederne, der forårsages af den brede offentligheds håb om stigende priser. De ser derfor 55% som den sande normalværdi og anser markeder på over 90% for overvurderede og under 20% som undervurderede.

For at forstå, hvorfor denne fortolkning er almindelig, kan du tænke på markedet i form af udbud og efterspørgsel: I en optrend skal efterspørgslen overgå udbuddet for at priserne bliver ved med at stige. Når langt størstedelen af traderne er bullish, kan man imidlertid trygt regne med, at de fleste tradere, der er villige til at købe et aktiv, allerede har gjort det. Der er derfor ingen tilbage til at generere nok efterspørgsel til at få priserne til fortsat at stige. Udbuddet vil overstige efterspørgslen, og markedet vil vende.

Det er det grundlæggende princip for contrary opinion: For at priser skal bevæge sig i en given retning skal flere tradere skifte fra den ene til den anden side af markedet end den anden vej. Hvis næsten alle tradere er på den ene side af markedet, er der kun én vej, de kan gå.

Contrary opinion og binære optioner

Som binær trader er et vigtigt at forstå, at contrary opinion virker på over en længere tidramme, end du kan trade på med binære optioner.

Contrary opinion kan dog stadig hjælpe dig med at identificere prisyderpunkter, der fører til markedsvendinger. Kombineret med en anden trend-baseret indikator som f.eks. momentum eller relative strength index, eller kombineret med candlestick mønstre, kan contrary opinion hjælpe dig med at forudsige fremtidige prisbevægelser og finde gode tradingmuligheder.

Contrary Opinion strategi
Giv din vurdering