Contrary opinion oscillatorer

Contrary opinion oscillatorer er et intuitivt trading-redskab, der kan hjælpe dig med at tjene penge på binære optioner, enten uden eller med meget begrænset viden om teknisk analyse.

Konventionelle contrary opinion indikatorer

Contrary opinion anvendes næsten udelukkende til aktier. Contrary opinion er baseret på et enkelt princip: For at en akties pris kan stige, skal der være et overskud af efterspørgsel. For at en akties pris kan falde, skal der være et overskud af udbud. Contrary opinion forsøger at afgøre, om der er nok tradere på én af de to sider til, at denne side vil dominere over den anden. For at opnå dette måler contrary opinion markedsstemningen, hvorefter den indikerer, hvor mange tradere der i øjeblikket er bullish, og hvor mange tradere der er bearish.

For at markedet skal stige eller falde, skal tradere skifte fra den ene side til den anden. Hvis der er for mange tradere på den ene side, er der ingen tradere til overs, der kan skifte side, lyder logikken bag contrary opinion. Derfor kan markedet ikke bevæge sig længere i denne retning. Logikken dikterer, at flere tradere skal skifte fra den side, hvor næsten alle traderne er, til den side, der næsten ingen tradere er på. Som konsekvens heraf kan markedet kun bevæge sig i denne retning.

Den store fordel ved contrary opinion er, at det kan forklare ellers uforklarlige vendinger. Nogle gange peger alle tekniske og fundamentale faktorer på, at en trend vil fortsætte, men trenden vender alligevel. Contrary opinion kan hjælpe dig med at afdække disse situationer og tjene penge på dem i stedet for at miste penge. Contrary opinion er særligt nyttig efter en lang opadgående eller nedadgående trend. Specielt trend følgere kan anvende contrary opinion til at bedømme, om de fortsat kan have tillid til en trend eller ej.

Den klassiske tilgang til contrary opinion er at anvende en udbyder, der sender dig data om den fremherskende markedsstemning. For at bedømme den aktuelle markedsstemning poller disse udbydere traderne eller evaluerer trading-nyhedsbreve. Resultatet bliver udregnet som en procentværdi mellem 0 og 100. Hvis de fleste tradere og nyhedsbreve er bullish, vil værdien gå mod 100. Hvis de fleste tradere er bearish, vil værdien gå mod 0.

Gratis contrary opinion oscillatorer

Konventionelle contrary opinion indikatorer fokuserer på for lange tidsrammer til, at man kan trade direkte på dem med binære optioner. De fleste udbydere leverer deres data en gang om dagen eller en gang om ugen. Heldigvis findes der et gratis alternativ, der virker over enhver tidsramme: Contrary opinion oscillatorer.

Contrary opinion oscillatorer forsøger at gøre det samme som konventionelle contrary opinion indikatorer, men anvender markedsdata til at afgøre, om traderne i øjeblikket er bullish eller bearish. Som for de fleste tekniske indikatorer er contrary opinion oscillatorer baseret på antagelsen om, at tradernes fortidige handlinger muliggør nøjagtige forudsigelser om, hvad de vil gøre i fremtiden.

En af de mest populære contrary opinion indikatorer er money flow index (MFI). Money flow index måler tre markedsværdier: Omsætningen, retningen og rækkevidden for hver enkelt periode. Den sammenligner dernæst, hvor mange tradere der har investeret i stigende priser, og hvor mange tradere der har investeret i faldende priser.

Som for konventionelle contrary opinion oscillatorer plottes resultatet derpå som en oscillatorværdi fra 0 til 100. Enhver værdi over 80 regnes for overvurderet, og enhver værdi på under 20 for undervurderet. Når markedet rammer et af disse yderpunkter, vil en vending sandsynligvis snart opstå. Led efter yderligere indikationer på en forestående vending, og investér, så snart du finder dem.

Afvigelser danner et endnu stærkere signal: Når markedet når et nyt yderpunkt, uden at oscillatoren også rammer et nyt yderpunkt, er den igangværende trend i dybe vanskeligheder.

Overordnet set kan du anvende MFI med enhver tidsrammer, men du bør dog være opmærksom på, at markedets uregelmæssige natur over 30- og 60-sekunders tidsrammerne gør brugen af contrary opinion oscillatorer mindre effektiv. Over længere tidsrammer (fra 15 minutter og opefter) kan contrary opinion oscillatorer imidlertid hjælpe dig med at tjene penge på binære optioner. Jo længere tidsrammen er, jo bedre er det.

Contrary opinion oscillatorer
Giv din vurdering