StockPair Optioner

StockPair Optioner - logoStockPair udbyder et stort udvalg af fleksible binære optionstyper, der kan hjælpe enhver trader til at få succes. Find ud af hvilke StockPair optioner du kan handle.

Hvilke StockPair optioner kan du trade?

StockPair udbyder to typer binære optioner, high/low optioner og pair optioner.

High/low optioner

High/low optioner er den klassiske binære optionstype. For at vinde en high/low option skal du forudsige, om det underliggende aktiv vil stige eller falde i pris over et givet tidsrum. Når din forudsigelse er korrekt, får du et afkast på op til 85%. Hvis din forudsigelse er forkert, mister du det investerede beløb. Herudover tilbyder StockPair dig en tilbagebetaling på op til 3% afhængigt af din kontotype, hvilket forøger dit afkast på vundne handler og begrænser dine tab på tabte handler.

stockpair-trade
StockPair giver dig op til 85% i afkast og op til $20.000 i bonus!

StockPair tilbyder nogle unikke valgmuligheder vedrørende løbetiderne for din high/low option. Hvor de fleste andre brokere begrænser deres high/low optioner til meget korte løbetider på en time eller kortere, tilbyder StockPair dagsafslutnings- eller ugeafslutningsudløb. Desuden kan du lade din option udløbe om 14, 30, 90 eller 150 dage.

Disse løbetider gør det muligt for traderne at være mere fleksible og anvende mere langsigtede trading-strategier. Kritikere hævder ofte, at binære optioner fokuserer på for korte tidsrammer til, at det er muligt at danne gyldige forudsigelser. Nu kan selv langsigtede tradere få fordelene af binære optioner ved hjælp af StockPairs 150-dages løbetid.

Pair optioner

Foruden high/low optioner udbyder StockPair også pair optioner. Med pair optioner investerer du ikke i et enkelt aktivs performance, men i to aktivers performance i forhold til hinanden. Du skal forudsige, hvilket aktiv der vil klare sig bedre end det andet over et givet tidsrum.

Dette tidsrum er indeværende dag, uge eller måned. Selv hvis du investerer efter trading-dagen, -ugen eller -måneden allerede er begyndt, skal du forudsige hvilket aktiv der klarer sig bedst i løbet af hele perioden. Eftersom markedet vil have bevæget sig noget i den indeværende periode, vil aktiverne i parret allerede være begyndt at opføre sig forskelligt, så et aktiv er foran det andet. Det afspejles selvfølgelig i afkastet: Afhængigt af hvor meget det fører med, vil det førende aktiv give et lavere afkast, nogle gange så lidt som 25% eller mindre, mens det tabende aktiv nemt kan give et afkast på op til 200%.

Som en konsekvens af disse varierende afkast giver pair optioner tradere en mulighed for at anvende meget forskellige trading-teknikker, fra de meget sikre teknikker med et lavere afkast (ved at investere i det førende aktiv) til de mere risikable teknikker (ved at investere i det tabende aktiv).