StockPair Løbetider

StockPair Løbetider - logoStockPair, en af de bedste binære brokere i verden, anvender to forskellige udløbssystemer, der gør deres service ideel for enhver type binær trader. Lær mere om StockPair løbetider her:

StockPair Løbetider – Alt du bør vide

1) Time-løbetider

For at investere i almindelige binære optioner skal du forudsige, om et aktiv vil stige eller falde i pris over et givet tidsrum. Til denne type binære option bruger StockPair konventionelle løbetider på én time eller kortere. Det vil sige, at når du investerer i en almindelig binær option baseret på aktier, aktieindekser, valutaer eller råvarer, skal du forudsige, om aktivets pris om en time vil være højere eller lavere end aktivets nuværende pris.

stockpair-trade
StockPair giver dig op til 85% i afkast og op til $20.000 i bonus!

Hvis du investerer i et aktiv med en pris på $100 og forudsiger stigende priser, skal aktivet handles for mindst $100,01 nøjagtigt én time senere for at vinde din binære option. Hvis aktivet handles til en lavere pris, vil du miste din option.

2) Udløb ved dagsafslutningen, ugesafslutningen eller månedsafslutningen

StockPair udbyder også et fantastisk investeringsredskab, der har givet tjenesten dens navn: Du kan investere i to aktiver i forhold til hinanden. Du skal forudsige, hvilket aktiv klarer sig bedst over et givet tidsrum. Disse optionstyper har udløb ved afslutningen på en dag, en uge eller en måned. Det betyder, at du skal forudsige, hvilket af de to aktiver i parret, der vil klare sig bedre end det andet indtil enden på dagen, ugen eller måneden.

Sammenlignet med de fleste andre typer binære optioner kan disse løbetider være utroligt lange. Et udløb ved månedsafslutningen kan nemt betyde, at der går fire uger, før din binære option udløber. Særligt de tradere, der har svært ved at forudsige prisbevægelserne i de korte tidsrammer, vil kunne have gavn af dette redskab til at generere mere træfsikre forudsigelser.

Hvis du investerer i en pair-option baseret på EUR/USD valutaparret med et udløb ved ugesafslutningen og forudsiger, at euroen vil klare sig bedre end US-dollaren, skal euroen procentmæssigt have en større værditilvækst eller et mindre værdifald sammenlignet med US-dollaren for at du skal vinde optionen. For at undgå forvirring på grund af forskellige tidszoner viser StockPair det nøjagtige tidspunkt og den nøjagtige dato, hvor din option udløber, på trading platformen.