StockPair Afkast

StockPair Afkast - logoStockPair afkast er noget at se frem til – Stockpair anvender et retfærdigt og innovativt system. Konservative investorer kan generere afkast på op til 90% med high/low optioner, og mere innovative investorer kan endda generere op til 200% afkast med pair optioner.

StockPair afkast på high/low optioner

På papiret tilbyder StockPair et afkast på op til 85% på high/low optioner. Afhængigt af løbetiden, hvilket aktiv du anvender og retningen du investerer i, kan dit afkast variere. Der findes også en måde at forhøje dit afkast på.

stockpair-trade
StockPair giver dig op til 85% i afkast og op til $20.000 i bonus!

En måde at forhøje dit afkast på er at bruge StockPairs tilbagebetalingsmodel. Afhængigt af din kontotype giver StockPair dig en tilbagebetaling på op til 3% af din samlede investering. Eftersom du vil vinde omkring to tredjedele af dine handler, svarer en 3% tilbagebetaling til et 5% højere afkast. Med andre ord: Når vi medregner alle faktorer, tilbyder StockPair et afkast på op til 90%, et utroligt højt tal.

Tingene bliver endnu bedre, når vi overvejer effekten af afkast på afkast (svarende til renters rente). Så vil StockPairs tilbagebetalingsmodel kunne gøre en kæmpe forskel. Hen over 100 handler vil et ekstra afkast på 3% forøge dit indestående med en faktor 19,22 eller 1922% (1,03 ganget med sig selv 100 gange giver 19,22).

StockPair afkast på pair optioner

Når du trader pair optioner, kan du få et mere varierende afkast end med high/low optioner. Grunden til det er, at pair optioner benytter sig af udløbstider, der enten er slutningen på dagen, ugen eller måneden.

Derfor investerer du sjældent, når begge aktiver har haft lige stor pristilvækst, siden optionen startede. Det meste af tiden vil et af aktiverne have klaret sig bedre end det andet siden starten af dagen, ugen eller måneden, og du skal forudsige, om det vil bevare forspringet, eller om det andet aktiv kan overhale det, før optionen udløber.

Ofte er der en klar favorit blandt de to aktiver i en pair option, specielt når et aktiv fører klart, og optionens udløbstid nærmer sig. Afkastet vil afspejle dette forhold. I denne situation giver den klare favorit måske kun et afkast på 10%, mens det undertippede aktiv nemt kan give et afkast på 200%.

Dette forhold gør det muligt at anvende en kreativ strategi, der enten laver sikre investeringer med lavt afkast eller meget risikable investeringer, der kan generere et højt afkast, hvis deres forudsigelse er rigtig.