Porter Finance Afkast

Porter Finance Afkast - logoVed at anvende et unikt koncept giver Porter Finance nogle af de bedste afkast i branchen for binære optioner. Find ud af, hvordan du kan få fordel af dette fantastiske tilbud nu i vores artikel om Porter Finance afkast!

Hvilket Porter Finance afkast kan du få?

Lige som for andre binære brokere afhænger dit Porter Finance afkast af et par faktorer:

  • Den type binære option, du anvender, og
  • Den markedssituation, du investerer i.
porter-finance-trade
Forøg din profit og få helt op til 85% i afkast hos Porter Finance!

Ud af disse to faktorer er den første som regel den væsentligste. Hos de fleste brokere afgør den binære optionstyper, du anvender, det afkastinterval du vil kunne få, og den aktuelle markedspris afgør, om dit faktiske afkast bliver i den øvre eller nedre ende af dette interval. For at forstå mekanismen bedre kan vi se på et par eksempler.

Når du investerer i en high/low option, vil du få et afkast på 70-90%. Afhængigt af den aktuelle markedssituation kan afkastet være i den øvre eller den nedre ende af dette interval. Hvis de fleste tradere investerer i faldende priser, men du mener, at markedet vil stige, vil du være tættere på 90%.

Hvis du investerer i samme retning som de fleste andre tradere, vil dit afkast være tættere på 70%. Generelt vil de fleste afkast være i intervallet mellem 80 og 85%. Højere afkast svarer til, hvad Porter Finance vil regne for en mere risikabel investering, lavere afkast svarer til, hvad Porter Finance anser for en mere sikker investering. Hvis du ser noget i markedet, vil du selvfølgelig sagtens kunne lave en sikker investering i en retning, som Porter Finance i øjeblikket anser for at være risikabel.

binaryoptionrobot..du kan lave handler med denne broker fundstændigt automatisk ved at bruge den 100% gratis robot: BinaryOptionRobot?

Den samme mekanisme – højere afkast på mere risikable investeringer, lavere afkast på mere sikre investeringe – gælder normalt også for andre binære optionstyper. For one touch optioner skal du f.eks. forudsige, om et aktivs pris kan nå en bestemt målpris. De fleste brokere benytter sig af en fjerntliggende pris, som markedet sjældent vil nå, men tilbyder samtidig et højt afkast på 200-300% for at kompensere for den risikable investering.

Porter Finance gør tingene på anderledes. I stedet for at benytte sig af en fjerntliggende pris og et højt afkast sigter Porter Finance efter at holde afkastet relativt konstant for alle deres binære optionstyper. Det betyder, at du vil få afkast på 70-90% på hver eneste binære optionstype, og at egenskaberne for optionstyperne er justeret tilsvarende.

For one touch optioner betyder det, at målprisen vil ligge betydeligt tættere på den aktuelle markedspris end hos andre binære brokere. Denne ændring har stor betydning for, hvilke strategier du kan anvende hos Porter Finance. Generelt set er Porter Finance den ideelle broker for tradere, der foretrækker sikre investeringer med støt indtjening frem for mere risikable investeringer.