IQ Option Spread

IQ Option SpreadVil du gerne vide alt om IQ Options spread? Denne artikel giver dig alle svarene.

En spread kan ruinere dig. Heldigvis anvender IQ Option ikke et spread. Find ud af, hvorfor det er af afgørende betydning for din succes!

Generel advarsel om risiko
Den finansielle service som dette website tilbyder er forbundet med en høj risiko og kan resultere i store tab. Du bør aldrig investere penge, du ikke har råd til at tabe.

Alt om IQ Options spread

Et spread er et af de mest frygtede aspekter ved trading med konventionelle aktiver. Forenklet sagt betyder anvendelsen af et spread, at din broker sælger et aktiv til dig for en højere pris, end brokeren er villig til at betale for aktivet. Forskellen mellem den højere pris, kaldet bid-prisen, og den lavere pris, kaldet ask-prisen, er spreadet.

Selv om der ikke er nogen, der bryder sig om at betale et spread, kan brokere når det drejer sig om almindelige aktiver sagtens argumentere overbevisende for, hvorfor de anvender et spread. Når du køber eller sælger et aktiv, skal din broker ind på børsen og afgive en handelsordre. Denne transaktion involverer systemer, der skal vedligeholdes, licenser til nogle bestemte stykker software, der skal købes, og en vis mængde arbejde, der skal til for at holde hele systemet i drift. Det virker rimeligt at kræve et gebyr for denne service.

Med binære optioner forholder det sig imidlertid anderledes. Eftersom du hverken køber eller sælger aktivet, men blot laver en forudsigelse om aktivets fremtidige pris, behøver din broker ikke det store system, der muliggør kommunikation med børsen. Alle transaktioner finder kun sted mellem dig og din broker.

I et system, der ikke kræver større indsats end at lave en Google-søgning, ville anvendelse af et spread nærmest være kriminelt. Du betaler ikke for at anvende Google, så hvorfor skulle du betale for at investere i en binær option?

Heldigvis gør IQ Option det rigtige og anvender ikke et spread. Det betyder, at uanset, om du investerer i stigende eller faldende priser, vil du altid få nøjagtigt den samme pris. Denne pris vil være et gennemsnit af ask- og bid-prisen, som almindelige tradere skal betale eller vil få for at sælge et aktiv. Den nøjagtige formel ser således ud:

Pris = (Ask + Bid) / 2

Med dette prissystem tilbyder IQ Option dig et pålideligt, legitimt grundlag for din binære trading. Sørg for aldrig at investere i binære optioner hos en broker, der ikke tydeligt angiver, hvilken pris du kan forvente. Der findes nogle sjældne eksempler, hvor brokere har forsøgt at anvende de værste priser til investeringerne. Hvis du investerede i stigende priser, forsøgte brokeren at give dig den lavere bid-pris, og hvis du investerede i faldende priser, gave brokeren dig den højere ask-pris. Begge ting vil reducere sandsynligheden for, at du vinder en binære option.

Hos IQ Option kan du imidlertid være sikker på altid at få den rigtige pris, fordi de ikke anvender et spread.

IQ Option Spread
5 (100%) 1 Stemme